Hồng Y Blase Cupich, người được dự đoán là tổng trưởng Bộ Giám Mục hay Bộ Giáo Sĩ đã lại mâu thuẫn với Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, về vấn đề vắc xin. USCCB và một số cá nhân các giám mục Mỹ đã gọi vắc xin Johnson & Johnson là “có vấn đề về mặt đạo đức”.

Các Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi người Công Giáo nên chọn vắc xin Pfizer và Moderna, chích hai lần, hơn là tiêm một mũi Johnson & Johnson vì nó sử dụng các dòng tế bào được nhân bản từ mô bào thai bị phá bỏ.

Trong tuyên bố hôm 2 tháng Ba, USCCB viết:

Việc phê duyệt vắc-xin COVID-19 của Johnson & Johnson để sử dụng ở Hoa Kỳ một lần nữa đặt ra vấn đề liên quan đến sự cho phép về mặt đạo đức việc sử dụng vắc-xin được phát triển, thử nghiệm hay được sản xuất với sự trợ giúp của các dòng tế bào có nguồn gốc từ hoạt động phá thai.

Các loại vắc xin của Pfizer và Moderna đã làm dấy lên lo ngại vì một dòng tế bào có nguồn gốc từ hoạt động phá thai đã được sử dụng để thử nghiệm chúng. Nhưng những tế bào đó không được dùng trong quá trình sản xuất. Trái lại, vắc-xin Johnson & Johnson đã được phát triển, thử nghiệm và được sản xuất với các dòng tế bào có nguồn gốc từ hoạt động phá thai làm dấy lên những lo ngại về đạo đức. Bộ Giáo lý Đức tin đã đánh giá rằng ‘trong trường hợp bất khả kháng khi không có sẵn vắc-xin Covid-19 được sản xuất phù hợp về mặt luân lý thì việc nhận vắc-xin Covid-19 sử dụng các dòng tế bào từ bào thai bị phá bỏ trong quá trình nghiên cứu và sản xuất là điều có thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Tuy nhiên, nếu ta có thể chọn trong số các loại vắc-xin COVID-19 an toàn và hiệu quả như nhau, thì nên chọn loại vắc-xin có ít kết nối nhất với các dòng tế bào có nguồn gốc từ hoạt động phá thai”. Do đó, nếu có khả năng lựa chọn vắc xin, nên chọn vắc xin Pfizer hoặc Moderna thay vì vắc xin Johnson & Johnson.

Trong khi chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh rằng các công ty dược phẩm phải ngừng sử dụng các dòng tế bào có nguồn gốc từ việc phá thai, trước những đau khổ trên toàn thế giới mà đại dịch này đang gây ra, chúng tôi khẳng định một lần nữa rằng việc tiêm chủng có thể là một hành động bác ái phục vụ thiện ích chung.

Hồng Y Cupich nói: “Không ai phải lựa chọn, tất cả các loại vắc xin đều chấp nhận được về mặt đạo đức. Tôi không biết lý do họ nói những gì họ đã nói, chúng ta phải nói rõ ràng”.
Source:ABC Chicago