Các nguồn tin tiết lộ với Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA, rằng Đức Thánh Cha Phanxicô có thể chọn hai giám mục sinh tại Hoa Kỳ làm tổng trưởng các bộ trong Giáo triều Rôma.

Hai vị là Hồng Y Blase Cupich, Tổng Giám mục Chicago, và Đức Cha Robert Prevost của Chiclayo. Đức Thánh Cha Phanxicô đã có buổi tiếp kiến riêng với Đức Hồng Y Cupich vào ngày 30 tháng Giêng, và ngài đã gặp Đức Giám Mục Prevost ngày 1 tháng Ba.

Hai cuộc tiếp kiến có thể là một phần của một loạt các cuộc gặp gỡ mà Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tiếp tục theo chiều hướng cải tổ chung các quan chức hàng đầu của Giáo triều. Sau khi Đức Hồng Y Robert thôi giữ chức Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, có năm bộ có các vị tổng trưởng đã đạt và vượt qua tuổi nghỉ hưu 75: Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Giáo sĩ, Bộ Giám mục, Bộ các Giáo hội Đông phương, và Bộ Giáo dục Công Giáo.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha Phanxicô rất cẩn thận đối với những người được bổ nhiệm tại Bộ Giám mục và Bộ Giáo sĩ.

Bộ Giám mục thành lập các giáo phận mới và các giáo tỉnh, các miền của giáo hội và các giáo phận quân đội. Bộ này cũng tham gia vào thủ tục lựa chọn và bổ nhiệm các tân giám mục và các vị Giám Quản Tông Tòa, các Giám Mục Phó và Các Giám Mục Phụ Tá. Bộ cũng theo dõi việc quản trị các giáo phận, và tổ chức các cuộc viếng thăm ad limina.

Bộ Giáo sĩ cung cấp sự trợ giúp cho các giám mục trong các vấn đề liên quan đến linh mục và phó tế. Bộ thúc đẩy việc giáo dục tôn giáo, và đưa ra các chuẩn mực cho việc đào tạo giáo lý.

Hiện nay, Bộ Giám mục do Đức Hồng Y Marc Ouellet lãnh đạo. Đức Hồng Y Ouellet 76 tuổi và đã lãnh đạo giáo đoàn từ năm 2010.

Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ là Beniamino Cardinal Stella, 79 tuổi, người đã lãnh đạo giáo đoàn từ năm 2013.

Cả hai vị trí này đều có thể được giao cho các Giám Mục sinh ở Mỹ.

Hồng Y Cupich được coi là ứng cử viên hàng đầu để trở thành tổng trưởng Bộ Giám Mục, trong khi Đức Cha Prevost có thể được bổ nhiệm ở Chicago làm người kế vị cho Đức Hồng Y Cupich.

Tuy nhiên, thông tin gần đây nhất có thể gợi ý một kịch bản khác. Hồng Y Cupich có thể được đặt vào vị trí lãnh đạo Bộ Giáo sĩ thay thế Hồng Y Stella.

Nếu Hồng Y Cupich được bổ nhiệm tại Bộ Giáo sĩ, ai sẽ chịu trách nhiệm của Bộ Giám mục? Có vẻ như Đức cha Prevost có thể làm được điều đó và Đức Giáo Hoàng đã yêu cầu ngài về Rôma trong buổi tiếp kiến ngày 1 tháng Ba.

Đức Cha Prevost, 65 tuổi, một luật sư giáo luật và là thành viên của Dòng Thánh Augustinô, ngài là thành viên của Bộ Giám mục và Bộ Giáo sĩ; một sự lựa chọn mang tính thực dụng, vì Đức Cha Prevost không phải là một Tổng Giám Mục cũng không phải là một Hồng Y.

Nếu Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm cả Đức Hồng Y Cupich và Đức Cha Prevost đứng đầu các bộ, thì sự hiện diện của Hoa Kỳ tại Giáo triều Rôma sẽ rất đáng kể. Dưới thời Đức Thánh Cha Phanxicô, cho đến nay vẫn chưa có giám mục người Mỹ nào được bổ nhiệm vào các vị trí cao nhất, nếu chúng ta không tính đến trường hợp Đức Hồng Y Kevin Farrell, một người gốc Ái Nhĩ Lan được bổ nhiệm giám mục ở Hoa Kỳ.

Cơ sở lý luận của Đức Thánh Cha Phanxicô không phải là “hạn ngạch” cho mỗi quốc gia trong Giáo triều Rôma. Đáng chú ý là Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã tiếp kiến Giám mục Vittorio Francesco Viola, của Tortona vào ngày 14 tháng Giêng, người mà theo một nguồn tin được biết là một trong ba ứng cử viên hàng đầu thay thế Đức Hồng Y Sarah làm tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích
Source:Catholic News Agency