Hạ Viện Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã thông qua Đạo luật Bình đẳng, mà các giám mục Hoa Kỳ đã cảnh báo sẽ chà đạp các biện pháp bảo vệ tự do tôn giáo trong khi hệ thống hóa ý thức hệ giới tính trong luật liên bang.

Bằng một cuộc bỏ phiếu với tỷ số 224 trên 206, Hạ viện đã thông qua Đạo luật Bình đẳng chỉ sáu ngày sau khi nó được đề nghị vào ngày 18 tháng 2. Đạo luật, được bảo trợ bởi Dân biểu David Cicilline thuộc đảng Dân Chủ đơn vị Illinois, công nhận việc bảo vệ bằng pháp lý khuynh hướng tình dục và bản sắc giới tính, và cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính tự nhận trong một số lĩnh vực.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, đã phản đối đạo luật này, nói rằng nó đề cao ý thức hệ giới tính và định nghĩa lại hôn nhân và coi giới tính đơn giản là một “cấu trúc xã hội”. Hơn nữa, nó sẽ “ trừng phạt” các nhóm tôn giáo chống lại những tin tưởng kỳ quái này.

Một bức thư ngày 23 tháng 2 của năm chủ tịch các ủy ban USCCB đã được gửi đến các thành viên của Quốc hội. Bức thư cảnh báo rằng thông qua dự luật này nghĩa là Quốc hội đang áp đặt các “quan điểm mới lạ và gây chia rẽ liên quan đến” giới tính “đối với các cá nhân và tổ chức”.

Các giám mục ký tên trong thư bao gồm Đức Cha Michael Barber, của Oakland, chủ tịch ủy ban giáo dục USCCB; Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley của thành phố Oklahoma, chủ tịch ủy ban tư pháp quốc nội USCCB; Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York, chủ tịch ủy ban tự do tôn giáo của USCCB; Đức Cha David Konderla của Tulsa, chủ tịch tiểu ban hôn nhân; và Đức Tổng Giám Mục Joseph Naumann của Thành phố Kansas, chủ tịch ủy ban phò sinh của USCCB.

Các vị nhận định rằng:

“Đạo luật Bình đẳng sẽ áp đặt các quy định sâu rộng gây tổn hại cho toàn xã hội. Chỉ riêng các định nghĩa của Đạo luật sẽ loại bỏ phụ nữ và trẻ gái khỏi sự tồn tại được luật pháp bảo vệ. Chúng ta trân trọng các quyền tự do ngôn luận, lập hội, tự do lương tâm và tự do tôn giáo của Tu Chính án Thứ nhất. Đạo luật Bình đẳng khiến những điều này gặp nguy cơ bằng cách đòi hỏi sự đồng thuận bắt buộc độc dạng đối với những tin tưởng mới về bản sắc con người, trái ngược với những niềm tin được nhiều người tin tưởng - cả những người theo các tín ngưỡng đa dạng lẫn những người không có tín ngưỡng.”
Source:Catholic News Agency