Chớ gì những khó khăn chung dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất lớn lao hơn

Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Thứ Ba (14/4/20) mời gọi chúng ta hãy đoàn kết vượt lên mọi phân rẽ, và thúc đẩy chúng ta tìm kiếm sự an toàn trong một mình Thiên Chúa.

(Tin Vatican)

Mở đầu Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng Thứ Ba Phục Sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu xin Chúa ban cho chúng ta hồng ân hiệp nhất. Trong thời điểm khó khăn này, xin Ngài giúp chúng ta khám phá sự hiệp thông nối kết chúng ta và sự hiệp nhất vượt lên trên bất kỳ sự phân rẽ nào.

Thống hối khỏi ảo tưởng

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã tập trung vào lời mời gọi của thánh Phêrô trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2: 36-41). Thánh Phêrô mời gọi những ai đang tập trung tại Giêrusalem hãy thống hối và trở về với Chúa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói thống hối có nghĩa là trở về với lòng thành. Luôn có những ảo ảnh cuốn hút chúng ta xa vào những ảo ảnh đó. Nhưng theo Đức Thánh Cha, chúng ta được mời gọi trở thành những người trung tín trong mọi thời, tốt cũng như xấu!

Niềm tin dẫn đến sự trung tín

Sau đó Đức Thánh Cha nhắc lại chương 12 của Sách Ký Sử cuốn hai nói về Ông Rehoboam, vị vua đầu tiên của Giuđa, khi thấy rằng vương quốc của mình được vững mạnh thì ông quên đi giới luật của Chúa và kéo dân Israel theo vua (2 Chr 12: 1).

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết đây là một sự kiện lịch sử, nên nó cũng có một giá trị bao quát nào đó.

Nhiều lần khi chúng ta thấy được an toàn, chúng ta bắt đầu có những kế hoạch riêng và lãng quên Thiên Chúa. Chúng ta bất trung! Và sự an toàn của ta không còn là Thiên Chúa nữa mà hoán chuyển sang một vật thể khác! Đó là một thần tượng. Đây là điều đã xảy ra với Rehoboam và dân Israel. Lúc vua cảm thấy vững mạnh - vương quốc hợp nhất – thì vua từ bỏ luật pháp của Chúa và bắt đầu tôn thờ các thần tượng.

Chiêm ngưỡng các thần tượng

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: có thể chúng ta cho rằng mình chưa bao giờ xụp lạy trước một thần tượng! Đức Thánh Cha nói có lẽ chúng ta không quỳ lạy nó, nhưng chúng ta có đi tìm kiếm nó và tôn sùng nó trong lòng chúng ta. Điều đó mở ra con đường dẫn tới sự tôn sùng thần tượng.

Đức Thánh Cha nói: Cảm giác an toàn không phải là một điều xấu! Đây là một hồng ân: được an toàn trong sự tín thác rằng Chúa ở cùng ta... Nhưng cảm giác an toàn cũng có thể trở thành một cái cớ dẫn ta đến tội, khi ta tự cho mình là trung tâm điểm và không còn trung thành với Chúa nữa…

Đây là toàn bộ lịch sử của Israel! Đây cũng là lịch sử của Giáo hội, một Giáo hội đầy rẫy sự bất trung! Một Giáo hội chất chứa nhiều hành vi tự cao tự đại và sự tự kiêu làm cho nhiều người xa lìa Chúa…

Biểu tượng của lòng chung thủy

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thánh nữ Maria Magdalena giúp chúng ta có một chìa khóa để hiểu về lòng trung thành, khi bà đợi chờ và khóc thương bên cạnh mộ Chúa. (Ga 21: 11-18).

Một biểu tượng của lòng trung thành, là thánh nữ bền bỉ không quên những gì Chúa đã làm cho bà. Bà đã ở đó, kiên trì trước thảm kịch khi bà nghĩ làm cách nào mình có thể lăn tảng đá trước mồ ra mà xức thuốc thơm cho thi thể của Chúa!

Sự an toàn thực sự phải đến từ Thiên Chúa

Sau cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy cầu xin cho được ơn trung thành.

Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa ban hồng ân trung tín cho chúng ta. Hãy cảm tạ Chúa khi Ngài ban cho chúng ta được bình an. Xin Ngài giúp chúng ta kiên trì ngay cả trước nấm mộ và sự sụp đổ của tất cả những mơ ước của đời ta!