Bài hát "Cha không một mình". Nhạc: Vincent Điểm -- Lời: Sóng Tình -- Trình bày: Gia Hiếu. Chúng ta hiệp nhất với Đức Thánh Cha Phanxico cầu nguyện cho đại dịch Coronavirus chóng qua.