THÁNH GIÁ
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

THÁNH GIÁ biểu hiệu bao la,
Trổ sinh hoa trái : Thứ tha tội đời.
THÁNH GIÁ vinh quang rạng ngời,
Chiến thắng thần chết, tơi bời Satan.
THÁNH GIÁ luôn được bảo toàn,
Là chứng tích để thế gian ngắm nhìn
(Trích thơ của Vinh Sơn)