THÁNH GIÁ GIỮA TRỜI CAO
Ảnh của Lê Trị

Suy tôn Thánh giá, con cung kính
Cảm tạ Hồng ân mãi đắm say
(Trích thơ của Trầm Thiên Thu)