Hôm 8 tháng 7 năm 2019, Ðức Tổng Giám Mục Michel Aupetit của Paris cho biết rằng việc khởi công trùng tu Notre Dame De Paris đã bắt đầu dù số tiền thật sự mà các tổ chức chịu trách nhiệm quyên góp được để tài trợ cho việc tu sửa nhà thờ Ðức Bà Paris nhận được chỉ mới lên đến 38 triệu euro.

Hồi giữa tháng 5 năm 2019, Bộ trưởng Văn hóa Franck Riester đã ước lượng số tiền được hứa quyên tặng cho nhà thờ sau vụ hỏa hoạn hôm 15 tháng 4 năm 2019 là khoảng 850 triệu euro.

Ðức Tổng Giám Mục Aupetit nói với đài RTL (Radio Télevision Luxembourg) rằng: “Cho đến nay, số tiền nhận được thực sự trị giá 38 triệu Euro. Ðiều này tương đương với 10% tổng số tiền người ta hứa giúp cho 4 Tổ chức”. Ðức Tổng Giám Mục không nói rõ số tiền người ta đã hứa giúp là bao nhiêu.

Bốn tổ chức phụ trách quyên góp cho việc tu sửa nhà thờ Ðức Bà là Trung tâm Di tích Quốc gia, Ngân quỹ Notre-Dame, Ngân quỹ Di sản và Ngân quỹ nước Pháp.

Tuy thế, Ðức cha Aupetit tin tưởng rằng sẽ nhận được số tiền tài trợ nhiều hơn. Ngài nghĩ rằng phải cần một thời gian để nhận được tiền từ các nhà tài trợ lớn. Ngài cũng cho biết rằng vì công việc sửa chữa cấp thời và trả lương cho công nhân, Hiệp hội “Friends of Notre-Dame” - Bạn Nhà Thờ Ðức Bà - đã cung cấp ngân khoản bốn triệu euro.