Ở Ai Cập, quá trình "hợp pháp hóa" các nơi thờ phượng Kitô giáo được xây dựng trong quá khứ mà không có giấy phép cần thiết đang được tiến hành với tốc độ nhanh. Trong những ngày gần đây, Ủy ban chính phủ “về vấn đề này” (ad hoc) được thành lập để kiểm soát các nhà thờ, đã xác nhận rằng họ đã xác minh sự tuân thủ của 88 nhà thờ Coptic liên quan đến các yêu cầu để các nhà thờ của họ được "hợp pháp hóa".

Đến nay, 1109 nhà thờ và tòa nhà được sáp nhập với nhà thờ đã được Ủy ban sàng lọc và chuẩn hóa. Quá trình xác minh và chuẩn hóa bắt đầu với sự chấp thuận của luật mới về xây dựng và quản lý nơi thờ phượng, được Quốc hội Ai Cập phê chuẩn gần ba năm trước, vào ngày 30 tháng 8 năm 2016.

Các nhà thờ chịu sự giám sát của Ủy ban chính phủ là tất cả những nhà thờ được xây dựng trước khi luật mới về xây dựng các tòa nhà thờ phượng Kitô giáo có hiệu lực. Ủy ban chịu trách nhiệm xác minh, xem hàng ngàn nhà thờ Kitô giáo và nơi cầu nguyện được xây dựng trong quá khứ mà không có sự cho phép cần thiết, có đáp ứng các tiêu chuẩn được thiết lập bởi luật mới hay không. Việc xác minh thường được giải quyết trong việc chuẩn hóa những nơi thờ phượng.

Trong những thập kỷ gần đây, nhiều nhà thờ và nhà nguyện đã được xây dựng một cách tự phát, không có tất cả các ủy quyền cần thiết.

Thậm chí ngày nay, các tòa nhà này, được xây dựng bởi các cộng đồng Kitô giáo địa phương mà không có giấy phép hợp pháp, thỉnh thoảng vẫn được sử dụng như một cái cớ của các nhóm Hồi giáo để tạo nên bạo lực giáo phái chống lại Kitô hữu.

Luật về nơi thờ phượng vào tháng 8 năm 2016 đã thể hiện một bước tiến khách quan đối với các cộng đồng Kitô giáo Ai Cập liên quan đến cái gọi là "10 quy tắc" được bổ sung vào năm 1934 đối với luật pháp Ottoman của Bộ Nội vụ, trong đó cấm, trong số những điều khác, việc xây dựng các nhà thờ mới gần trường học, kênh đào, tòa nhà chính phủ, đường sắt và khu dân cư. Trong nhiều trường hợp, việc áp dụng nghiêm ngặt các quy tắc đó đã ngăn cản việc xây dựng nhà thờ ở các thành phố và thị trấn có người Kitô hữu sinh sống, đặc biệt là ở các vùng nông thôn của Thượng Ai Cập.

Source: Agenzia Fides