*Nhìn tuổi trẻ Hồng Kông lòng ngưỡng phục,
Hai triệu người cuộn lớp sóng dâng trào,
Đầy hào khí quật cường đẹp biết bao,
Họ tranh đấu tự do đầy ước vọng ! .

Cha ông họ trước kia quyết chống Cộng,
Gạt lệ sầu khi phải sống tha phương,
Đến đất mới gây dựng lại quê hương,
Để sống tự do công bằng no ấm.

Từ phong trào Dù Vàng còn dấu ấn,
Hoàng chí Phong mười bảy tuổi dẫn đầu,
Đòi phải được quyền ứng cử đi bầu,
Không chấp nhận Bắc Kinh đặt lãnh đạo.

Rồi mới đây trước mưu đồ gian xảo,
Với Luật Dẫn Độ của bọn Bắc quyền,
Tuổi trẻ Hồng Kông quật khởi vùng lên,
Tranh đấu để được hoàn toàn tự trị.

*Nhìn bọn trẻ Việt Nam không biết nhục,
Hồng Kông hai triệu tuổi trẻ kiên cường,
Việt Nam năm mươi triệu trẻ coi thường,
Cứ nhởn nhơ dong chơi qua ngày tháng !

Vẫn mơ hàng hiệu xế xịn bóng láng,
Say sưa bia rượu nhảy nhót suốt ngày,
Thần tượng sao Hàn, bóng đá ngất ngây,
Biến mất dòng máu anh hùng tuổi trẻ !

Gương xưa Nhị Trưng, Triệu Trinh, Quốc Toản,
Thái Học, Hồng Thái, Cô Bắc, Cô Giang…
Dâng tuổi trẻ cho Dân Tộc Giang San,
Còn ghi nét vàng son trong Sử Việt.

Hãy noi theo bao anh hùng nữ kiệt,
Hãy thức tỉnh đừng sống vội cuồng điên,
Đừng đuổi theo những ảo mộng triền miên,
Khi Việt Nam sắp đến ngày mất Nước !

Đinh văn Tiến Hùng

(*)Ghi chú : Hoàng Chí Phong (Joshua Wong) mang nửa dòng máu Việt quật cường, có mẹ là Gracia Nguyễn và cha là Hoàng Vĩ Minh Mục sư Tin Lành tại Hồng Kông.