Kết luận

Được kêu gọi nên thánh

165. Mọi sự đa dạng về ơn gọi đều tụ hội trong một lời kêu gọi duy nhất và phổ quát là nên thánh, một việc, xét cho cùng, không thể là gì khác ngoài việc hoàn tất lời kêu gọi tiến tới niềm vui của tình yêu đang vang lên trong trái tim của mọi người trẻ. Thật vậy, chỉ khởi từ ơn gọi duy nhất nên thánh này, các dạng sống khác nhau mới có thể ăn khớp với nhau, khi biết rằng Thiên Chúa "muốn chúng ta nên thánh và Người không mong đợi chúng ta tự bằng lòng với một cuộc sống tầm thường, êm dịu, không vững vàng"(Đức Phanxicô, Gaudete et exsultate, số 1). Sự thánh thiện có nguồn vô tận của nó nơi Chúa Cha, Đấng, nhờ Chúa Thánh Thần của Người, gửi cho chúng ta Chúa Giêsu, "Đấng thánh của Thiên Chúa" (Mc 1: 24), đến giữa chúng ta để biến chúng ta thành thánh nhờ tình bạn với Người, Đấng đem niềm vui và bình an vào đời chúng ta. Tìm cách tiếp xúc sống động với sự hiện hữu hạnh phúc của Chúa Giêsu, trong mục vụ thông thường của Giáo hội, là điều kiện căn bản của mọi sự đổi mới.

Đánh thức thế giới bằng sự nên thánh

166. Chúng ta phải là thánh để có thể mời gọi người trẻ trở thành như vậy. Người trẻ đã kiên quyết đòi hỏi một Giáo hội chân chính, rõi sáng, minh bạch và hân hoan: chỉ một Giáo hội của các vị thánh mới có thể xứng hợp với các yêu cầu này! Nhiều người trong số họ đã rời bỏ Giáo Hội vì họ không tìm thấy sự thánh thiện, mà chỉ là sự tầm thường, tự phụ, chia rẽ và thối nát. Thật không may, thế giới phẫn nộ bởi sự lạm dụng của một số người trong Giáo hội hơn là tươi vui bởi sự thánh thiện của các thành viên Giáo Hội: đó là lý do tại sao toàn thể Giáo hội phải đạt được một sự thay đổi vững chắc về viễn tượng, tức thời và triệt để! Người trẻ cần các vị thánh để đào tạo các vị thánh khác, bằng cách nhờ thế cho thấy rằng "sự thánh thiện là khuôn mặt đẹp nhất của Giáo hội" (Đức Phanxicô, Gaudete và exsultate, số 9). Có một ngôn ngữ mà mọi người đàn ông và đàn bà ở mọi thời, mọi nơi và mọi nền văn hóa đều có thể hiểu vì đó là ngôn ngữ tức thời và sáng láng: đó là ngôn ngữ của sự thánh thiện.

Được lôi kéo bởi sự thánh thiện của người trẻ

167. Điều xem ra rõ ràng từ khi bắt đầu hành trình thượng hội đồng là người trẻ là một phần cấu tạo của Giáo hội. Do đó, sự thánh thiện của họ cũng là như vậy, và, trong nhiều thập niên qua, nó đã tạo được một mùa hoa muôn mầu ở khắp mọi nơi trên thế giới: chiêm ngưỡng và suy ngẫm trong thời gian Thượng hội đồng sự can đảm của nhiều người trẻ, những người đã từ bỏ mạng sống của họ để trung thành với Tin Mừng, quả là việc gây xúc động đối với chúng ta; lắng nghe các chứng từ của người trẻ có mặt tại Thượng hội đồng, những người, giữa những cuộc bách hại, đã chọn chia sẻ cuộc thống khổ của Chúa Giêsu, quả là điều làm ta được tái sinh. Nhờ sự thánh thiện của tuổi trẻ, Giáo hội có thể làm sống lại sự hăng say thiêng liêng và sinh lực tông đồ của mình. Dầu thơm thánh thiện phát sinh từ sự tốt lành trong đời sống của rất nhiều người trẻ có thể chữa lành các vết thương của Giáo hội và thế giới, bằng cách đưa chúng ta trở lại với sự viên mãn của tình yêu mà chúng ta vốn luôn được mời gọi: các vị thánh trẻ thúc đẩy ta trở về với tình yêu đầu tiên của chúng ta (xem Kh 2: 4).
_____________________________________________________________________________________________________________
[1] Ủy Ban Thần Học Quốc Tế, Tính đồng nghị trong đời sống và sứ vụ của Giáo Hội, ngày 02 Tháng 3 năm 2018, số 9. Bên cạnh đó, tài liệu này minh họa bản chất của Tính đồng nghị bằng các hạn từ sau đây: "Chiều kích đồng nghị của Giáo hội nói lên tư cách chủ thể tích cực của mọi người đã chịu phép rửa và, đồng thời, vai trò chuyên biệt của thừa tác vụ giám mục trong hiệp thông hợp đoàn và phẩm trật với Giám mục Rôma. Viễn kiến giáo hội học này mời gọi cổ vũ việc triển khai hiệp thông đồng nghị giữa "mọi người", "nhiều người" và "một người". Ở các trình độ và dưới nhiều hình thức khác nhau, trên bình diện các Giáo Hội địa phương, trên bình diện họp nhóm của các giáo hội này ở cấp khu vực và trên bình diện của Giáo Hội hoàn vũ, tính đồng nghị hàm nghĩa việc thực thi sensus fidei (cảm thức đức tin) của Universitas fidelium (toàn bộ tín hữu = mọi người), thừa tác vụ hướng dẫn của hợp đoàn Giám mục, mỗi vị với linh mục đoàn của mình (nhiều người) và thừa tác vụ hợp nhất của Giám mục và Giáo hoàng (một người). Cũng liên hợp như thế, trong tính năng động đồng nghị, là khía cạnh cộng đồng bao gồm toàn thể dân Chúa, chiều kích hợp đoàn liên hệ tới việc thi hành thừa tác vụ giám mục và thừa tác vụ tối thượng của Giám Mục Rôma. Sự tương quan qua lại này khuyến khích singularis conspiratio (sự hợp tác độc đáo) giữa các tín hữu và các mục tử, vốn là hình ảnh của conspiratio (sự hợp tác) vĩnh cửu hằng sống trong Thiên Chúa Ba Ngôi "(số 64).

Kết quả đầu phiếu
CÓ QUYỀN BỎ PHIẾU = 268
BỎ PHIẾU PHẦN I và II HIỆN ĐIỆN = 249 - 2/3 những người hiện diện = 166
SỐ TỰA ĐỀ Thuận Không thuận
DẪN NHẬP
1. Biến cố Thượng Hội Đồng chúng ta đã sống 227 1
2. Diễn trình chuẩn bị 229 1
3. Tài Liệu Sau Cùng của Cuộc Họp Thượng hội đồng 191 43
LỜI MỞ ĐẦU
4. Chúa Giêsu cùng đi với các môn đệ Emmau 235 2
PHẦN I
5. “NGƯỜI CÙNG ĐI VỚI HỌ” 239 1
Chương I: Một Giáo Hội lắng nghe
Nghe và nhìn một cách tương cảm
6. Giá trị của việc lắng nghe 238 2
7. Các người trẻ muốn được lắng nghe 238 1
8. Lắng nghe trong Giáo hội 236 5
9. Lắng nghe các mục tử và giáo dân có tư cách 235 7
Sự đa dạng của các bối cảnh và các nền văn hóa
10. Một thế giới ở số nhiều 240 0
11. Những thay đổi hiện có 238 2
12. Loại trừ và bị đẩy ra bên lề 240 1
13. Đàn ông và đàn bà 221 18
14. Thực dân văn hóa 233 5
Cái nhìn đầu tiên về Giáo hội ngày nay
15. Cam kết giáo dục của Giáo hội 233 2
16. Các hoạt động của mục vụ tuổi trẻ 238 3
17. Sức nặng của việc quản trị hành chánh 220 16
18. Tình hình các giáo xứ 228 9
19. Khai tâm vào đời sống Kitô giáo 239 2
20. Việc đào tạo các chủng sinh và những người thánh hiến 227 12
Chương II: Ba khía cạnh quan yếu
Các mới lạ của thế giới kỹ thuật số
21. Một thực tại hiện diện khắp nơi 235 3
22. Mạng lưới cơ hội 231 3
23. Mặt tối của mạng lưới 232 2
24. Mặt tối của mạng lưới (phần 2) 235 3
Các di dân như điển hình thời ta
25. Một hiện tượng nhiều mặt 231 7
26. Bạo lực và dễ bị tổn thương 234 5
27. Các câu chuyện phân ly và gặp gỡ 234 3
28. Vai trò tiên tri của Giáo hội 235 3
Nhận biết và phản ứng trước mọi loại lạm dụng
29. Tỏ sự thật và xin tha thứ 208 30
30. Đi đến tận gốc 204 31
31. Lòng biết ơn và sự khích lệ 234 8
Chương III: Căn tính và các mối liên hệ
Gia đình và các tương quan liên thế hệ
32. Gia đình, điểm tham chiếu ưu việt 237 2
33. Tầm quan trọng của việc làm mẹ và làm cha 222 18
34. Các mối tương quan liên thế hệ 237 1
35. Giới trẻ và cội nguồn văn hóa 233 4
36. Tình bạn và các tương quan đồng trang lứa 239 2
Cơ thể và cảm giới
37. Các thay đổi đang diễn tiến 206 33
38. Tiếp nhận các giáo huấn đạo đức của Giáo hội 214 25
39. Các vấn đề của người trẻ 195 43
Các hình thức dễ bị thương tổn
40. Thế giới việc làm 235 2
41. Bạo lực và bách hại 239 1
42. Việc đẩy ra bên lề và bất ổn xã hội 234 3
43. Kinh nghiệm đau khổ 241 1
44. Tài nguyên dễ bị tổn thương 235 3
Chương IV: Làm người trẻ ngày nay
Các khía cạnh của nền văn hóa tuổi trẻ ngày nay
45. Tính độc đáo và chuyên biệt 238 2
46. Dấn thân và tham gia xã hội 235 1
47. Nghệ thuật, âm nhạc và thể thao 232 7
Linh đạo và lòng đạo
48. Các bối cảnh tôn giáo khác nhau 239 1
49. Nghiên cứu tôn giáo 238 1
50. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu 238 1
51. Mong muốn một phụng vụ sống động 227 9
Tham gia và tính chủ động (protagonisme)
52. Giới trẻ muốn trở thành những người chủ động 230 9
53. Các lý do ra xa cách 234 8
54. Người trẻ trong Giáo hội 235 3
55. Phụ nữ trong Giáo Hội 209 30
56. Nhiệm vụ của người trẻ đối với những người đồng trang lứa 237 2
57. Mong muốn một cộng đồng giáo hội chân thực và huynh đệ hơn 234 8
PHẦN II:
58. "Mắt họ mở ra" 238 1
Một lễ Ngũ tuần mới
59. Hành động của Chúa Thánh Thần 234 2
60. Chúa Thánh Thần làm trẻ trung Giáo hội 236 4
61. Chúa Thánh Thần trong đời sống tín hữu 238 2
62. Một trải nghiệm đích thực về Thiên Chúa 240 3
Chương I: Hồng phúc tuổi trẻ
Chúa Giêsu trẻ giữa những người trẻ
63. Tuổi trẻ của Chúa Giêsu 232 9
64. Với ánh mắt của Chúa 236 5
65. Các đặc điểm của tuổi vị thành niên 232 7
66. Mối lo lắng lành mạnh của người trẻ 232 5
67. Các người trẻ bị thương 235 5
Trở thành người lớn
68. Tuổi lựa chọn 238 1
69. Hiện hữu dưới dấu chỉ sứ mệnh 238 2
70. Một phương pháp sư phạm có thể chất vấn 236 3
71. Ý nghĩa thực sự của thẩm quyền 237 1
72. Mối liên kết với gia đình 244 0
Được kêu gọi tới tự do
73. Tin Mừng về tự do 226 4
74. Một tự do có tính đáp ứng 239 1
75. Tự do và đức tin 235 0
76. Tự do bị thương tích và được chuộc lại 238 0
Chương II: Mầu nhiệm ơn gọi
Tìm kiếm ơn gọi
77. Ơn gọi, hành trình và khám phá 237 3
78. Ơn gọi, ơn thánh và tự do 236 3
79. Sáng tạo và ơn gọi 235 3
80. Vì một nền văn hóa ơn gọi 230 10
Ơn gọi theo Chúa Giêsu
81. Sự lôi cuốn của Chúa Giêsu 238 1
82. Đức tin, ơn gọi và tình huống người môn đệ 237 3
83. Đức Trinh Nữ Maria 236 2
Ơn gọi và các ơn gọi
84. Ơn gọi và sứ mệnh của Giáo hội 230 2
85. Sự đa dạng của các đặc sủng 239 3
86. Chuyên nghiệp và ơn gọi 232 7
87. Gia đình 210 6
88. Đời sống thánh hiến 227 4
89. Thừa tác vụ thụ phong 231 7
90. Tình trạng các "người độc thân" 212 29
Chương III: Sứ mệnh đồng hành
Giáo hội đồng hành
91. Đối diện với các lựa chọn 234 2
92. Cùng nhau bẻ bánh 238 1
93. Các môi trường và vai trò 238 3
94. Đồng hành với sự hội nhập vào xã hội 241 3
Đồng hành cộng đồng, nhóm và bản thân
95. Một căng thẳng phong phú 243 3
96. Đồng hành cộng đồng và nhóm 240 3
97. Đồng hành thiêng liêng có tính bản thân 241 3
98. Đồng hành và Bí tích Hòa giải 239 6
99. Đồng hành toàn diện 236 5
100. Đồng hành trong việc đào tạo để gia nhập thừa tác vụ thụ phong và đời sống thánh hiến 241 5
Các người đồng hành có phẩm chất
101. Được kêu gọi để đồng hành 239 2
102. Khuôn dạng người đồng hành 240 4
103. Sự quan trọng của việc đào tạo 237 4
Chương IV: Nghệ thuật biện phân
Giáo hội, môi trường biện phân
104. Rất nhiều ý nghĩa trong các truyền thống linh đạo 235 3
105. Tại tâm điểm Lời Chúa và Giáo Hội 236 3
Lương tâm trong biện phân
106. Chúa nói với trái tim 223 20
107. Ý niệm Kitô giáo về lương tâm 219 23
108. Việc đào tạo lương tâm 205 36
109. Lương tâm giáo hội 205 34
Việc thực hành biện phân
110. Quen thuộc với Chúa 238 3
111. Các thiên hướng của trái tim 235 4
112. Đối thoại đồng hành 238 2
113. Quyết định và xác nhận 238 3
CÓ QUYỀN BỎ PHIẾU = 268
BỎ PHIẾU PHẦN III - HIỆN DIỆN = 248 - 2/3 người hiện diện = 166
PHẦN III
114. "NGAY GIỜ ẤY, HỌ LÊN ĐƯỜNG" 242 0
Một Giáo Hội trẻ trung
115. Một hình tượng của phục sinh 241 2
116. Lên đường với người trẻ 241 1
117. Mong muốn vươn tới mọi người trẻ 223 17
118. Hồi tâm thiêng liêng, mục vụ và truyền giáo 214 25
Chương I: Tính đồng nghị truyền giáo của Giáo hội
Tính năng động tạo lập (Un dynamisme constitutif)
119. Người trẻ yêu cầu chúng ta cùng đi đường với nhau. 206 34
120. Diễn trình đồng nghị vẫn tiếp tục 203 39
121. Hình thức đồng nghị của Giáo hội 191 51
122. Hình thức đồng nghị của Giáo hội (phần 2) 199 43
123. Một Giáo Hội có tính tham gia và đồng trách nhiệm 202 38
124. Diễn trình biện phân cộng đồng 208 33
Một phong cách để truyền giáo
125. Hiệp thông truyền giáo 215 26
126. Một sứ mệnh trong đối thoại 230 10
127. Hướng về các vùng ngoại vi của thế giới 228 11
CHƯƠNG II: Cùng nhau bước trong những điều hàng ngày
Từ các cơ cấu đến các mối liên hệ
128. Từ ủy quyền đến can dự trực tiếp 224 13
129. Đổi mới giáo xứ 225 11
130. Các cơ cấu mở và khó đoán 222 15
Đời sống cộng đồng
131. Một tranh ghép nhiều khuôn mặt 229 9
132. Cộng đồng trên lãnh thổ 229 8
133. Sứ điệp sơ truyền (kérygme) và việc dạy giáo lý 231 9
134. Tính trung tâm của phụng vụ 230 10
135. Tính trung tâm của phụng vụ (phần 2) 223 15
136. Tính trung tâm của phụng vụ (phần 3) 236 4
137. Sự quảng đại phục vụ (diakonia) 239 4
Mục vụ người trẻ trong một viễn tượng ơn gọi
138. Giáo hội, một ngôi nhà cho người trẻ 236 6
139. Lên sinh khí ơn gọi cho nền mục vụ 234 3
140. Một nền mục vụ ơn gọi cho người trẻ 233 8
141. Từ phân mảnh đến tích nhập 230 8
142. Mối quan hệ hữu hiệu giữa các biến cố và cuộc sống hàng ngày 237 4
143. Các trung tâm tuổi trẻ 232 6
CHƯƠNG III: Một đà truyền giáo mới
144. Một số thách thức cấp bách 222 17
145. Sứ mệnh trong môi trường kỹ thuật số 237 3
146. Sứ mệnh trong môi trường kỹ thuật số (phần 2) 234 6
147. Di dân: hạ các bức tường và bắc các cây cầu 228 12
148. Phụ nữ trong Giáo hội đồng nghị 201 38
149. Tính dục: một từ ngữ rõ ràng, phóng khoáng, chân chính 214 26
150. Tính dục: một từ ngữ rõ ràng, phóng khoáng, chân chính (phần 2) 178 65
151. Kinh tế, chính trị, việc làm, ngôi nhà chung 230 7
152. Kinh tế, chính trị, việc làm, ngôi nhà chung (phần 2) 236 1
153. Kinh tế, chính trị, việc làm, ngôi nhà chung (phần 3) 233 6
154. Kinh tế, chính trị, việc làm, ngôi nhà chung (phần 4) 229 6
155. Trong các bối cảnh liên văn hóa và liên tôn giáo 225 13
156. Giới trẻ vì đối thoại đại kết 228 9
CHƯƠNG IV: Đào tạo toàn diện
157. Tính cụ thể, tính phức tạp và tính toàn diện 233 9
158. Giáo dục, trường học và đại học 230 6
159. Chuẩn bị các nhà đào tạo mới 230 7
160. Đào tạo các môn đệ truyền giáo 230 7
161. Một thời để đồng hành với việc biện phân 229 13
162. Đồng hành với hôn nhân 231 9
163. Việc đào tạo các chủng sinh và các người thánh hiến 217 22
164. Việc đào tạo các chủng sinh và các người thánh hiến (phần 2) 211 25
KẾT LUẬN
165. Được kêu gọi nên thánh 234 2
166. Đánh thức thế giới bằng sự nên thánh 216 8
167. Được lôi kéo bởi sự thánh thiện của người trẻ 239 2