Phúc Trình của Nhóm C nói tiếng PhápNhóm của chúng tôi gồm 14 giám mục và một bề trên cả, hai chuyên gia, hai nữ dự thính viên, một nam dự thính viên và hai trợ tá. Chúng tôi đại diện cho bốn châu lục. Chúng tôi là các chứng tá của sự đa dạng trong việc hiện diện và tham gia của người trẻ vào đời sống Giáo Hội.

Từ phần đầu của Tài Liệu Làm Việc, chúng tôi ghi nhận sự đa dạng lớn lao về điều kiện sống, giáo dục, việc làm, khả thể hoà nhập xã hội, phát triển bản thân nơi giới trẻ thế giới. Nhưng chúng tôi cũng ghi nhận điều này: cuộc khủng hoảng trong việc thông truyền đức tin diễn ra giữa lòng cuộc khủng hoảng chung trong việc thông truyền mọi nền văn hóa.

Các khát vọng của người trẻ phát biểu qua Tài Liệu Làm Việc làm nổi bật các yếu tố quan trọng để hướng dẫn việc biện phân của một cộng đồng giáo hội muốn dành ưu tiên cho người trẻ.

Đối với chúng tôi, bản văn của Tài Liệu Làm Việc dường như làm nổi bật mọi lợi ích của liên bản ngã và liên thế hệ. Điều này có nghĩa cấp bách phải ra khỏi mọi loại khép kín hoặc mệnh lệnh (bulles).

Trong cuộc khủng hoảng chung của việc thông truyền này, người trẻ phát biểu sự khó khăn của họ trong việc đồng nhất hóa họ với di sản của cha mẹ họ, cả trong lĩnh vực đức tin. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng lưu ý điều này: họ kêu gọi làm chứng một cách hân hoan cho đức tin Kitô giáo, họ muốn được tự hào làm chứng cho đức tin này, bằng cách khám phá ra việc nó có thể là một chiếc la bàn ra sao trong việc triển nở ơn gọi làm người của họ trong một thế giới đang biến đổi một cách lớn lao. Đối với tất cả những điều này, họ dựa vào cộng đồng giáo hội.

Tài Liệu Làm Việc khẩn khoản nhắc nhở chúng ta về chỗ đứng tất yếu của việc làm chứng bản thân và cộng đồng nơi các tín hữu và các mục tử của họ. Về vấn đề này, cần cổ vũ sự xích lại gần nhau và các liên hệ giữa các phong trào, cộng đồng mới, các Kitô hữu có nguồn gốc nước ngoài và các giáo xứ địa phương, mà không có chuyện người này "lấy lại" (récupération) của người kia vì họ được kêu gọi tự nói với nhau, sống sứ mệnh độc đáo của Giáo Hội trong sự hợp lực (synergie).

Có thể nói Tài Liệu Làm Việc bảo chúng ta lấy tính khẩn cấp của việc đón tiếp người khác và đề kháng bất cứ nỗ lực loại trừ nào làm một tiêu chuẩn khác để biện phân. Về mặt này, di dân là mô hình quan tâm được giới trẻ đem vào cam kết của Giáo hội đối với lĩnh vực công lý và chính trị. Về các chủ đề này, Giáo Hội có một vai trò tiên tri để đóng; tuy nhiên, vai trò này không phải dành riêng cho một mình Đức Giáo Hoàng Phanxicô!

Tài Liệu Làm Việc soi sáng chúng ta về một tiêu chuẩn biện phân khác: việc nhấn mạnh tới con người trong tính toàn diện của họ, mà không bao giờ làm ngơ các vấn đề tính dục và cảm giới. Việc sử dụng các thuật ngữ này đôi khi bị gài bẫy, ý nghĩa sâu sắc của chúng không phải lúc nào cũng được hiểu đúng và phài được trình bày một cách tích cực. Tuy nhiên, đó là việc phải làm để trình bầy tích cực và đẹp đẽ điều cấu thành một phần của dự án Thiên Chúa.

Phụng vụ không thể bị bỏ qua như một tiêu chuẩn biện phân, đặc biệt nhờ vẻ đẹp của nó và các khía cạnh tiên tri của nó.
Tiêu chuẩn có tính quyết định của sự biện phân là tầm quan trọng của việc lắng nghe trong Giáo hội, cách riêng người trẻ. Nó có ý nói đến một phương pháp tiến hành theo hình ảnh của Lịch sử cứu rỗi.

Điều này dẫn chúng tôi đề nghị ra sáu “modi” (mẫu thức) nhằm xác định ra sáu chủ đề mà chúng tôi ước tính chúng ta, trong những năm sắp tới, có thể phát huy cuộc đàm luận của chúng ta với người trẻ. Do đó, tài liệu cuối cùng phải mang hình thức một instrumentum conversationis, tức tài liệu đàm luận, nhất là đối với các vấn đề sau:

* thông truyền đức tin,
* quan hệ với các thay đổi văn hóa,
* di dân,
* cơ thể, cuộc sống cảm giới và tính dục,
* cuộc sống cảm giới trong các cộng đồng giáo hội và các viện đào tạo,
* lục địa kỹ thuật số.