Kampot (29/12/2017) – Bộ môi trường cuả Campuchia đã quyết định trả lại cho cộng đồng Công Giáo ngôi nhà thờ được người Pháp xây dựng dưới thời thuộc địa, năm 1917.

Ngôi nhà thờ toạ lạc trên đỉnh núi Bokor, tỉnh Kampot, miền Nam Campuchia, bị bỏ rơi trong suốt thời nội chiến và đang xuống cấp trầm trọng.

Buổi lễ chuyển giao đã được tổ chức cuối Chúa Nhật với sự hiện diện của ông Say Samal, bộ trưởng Môi trường, ĐGM Olivier Michel Marie Schmitthaeusler, đại diện tông toà ở Phnom Penh, ông Chea Sam Ang, Giám đốc Tổng Cục bảo vệ và bảo tồn thiên nhiên, và bà Ly Sovanna, giám đốc điều hành văn phòng truyền thông Công Giáo.

Bộ trưởng môi trường Samal nói rằng chính phủ đã quyết định chuyển giao cho cộng đồng Công Giáo để ngôi nhà thờ được duy trì, sửa chữa và sử dụng cho mục đích tôn giáo.

"Nó có nghĩa là chính phủ công nhận mọi tôn giáo và quyền cuả mọi người thực hành Đức tin của họ," ông nói.

Người Công Giáo địa phương đã bày tỏ sự vui mừng trước quyết định này, theo lời linh mục Gianluca Tavola, giám đốc Viện Giáo Hoàng Thừa Sai Hải Ngoại (PIME) ở Campuchia.

"Mặc dù ngôi nhà thờ được xây dựng trong thời kỳ thuộc địa, nhưng Đức tin của người Campuchia đã từng hiện diện ở trong nước nhiều thế kỷ trước, " Ngài nói.

"Lịch sử cuả cộng đồng Kitô giáo ở tỉnh Kampot này chỉ mới được thành lập rất gần đây mà thôi, tối đa 20-22 năm trước, tuy thế" Ngài nói thêm, "sự trao trả tòa nhà là một quá trình kéo dài nhiều năm, trong đó chúng tôi đã nhiều lần nhiều cách để xin lại."

"Chúng tôi đã nộp đơn lên tỉnh, liên lạc với các công ty thuê núi, trước khi được chỉ bảo là phải thỉnh nguyện lên bộ môi trường."

"Nhà chức trách chỉ mới ra quyết định có mười ngày trước," Cha Tavola nói. "Tất cả xảy ra rất nhanh chóng."

Hiện thời, "chúng tôi đang suy tính sẽ thiết lập một đền thánh chứ không phải là một nhà thờ giáo xứ. Thực tế là, trên núi không có cộng đồng Kitô hữu.""Nhưng vẻ đẹp của nơi đây sẽ là một điểm tuyệt vời cho việc hành hương và tĩnh tâm cuả người Công Giáo ở tỉnh Kampot và cuả Campuchia…nếu chúng ta có khả năng xây dựng được các cấu trúc cần thiết."

"Tòa nhà hiện nay hoàn toàn trống rỗng. Giáo hội sẽ chi trả cho việc tái thiết, mặc dù ông bộ trưởng nói rằng chính quyền cũng có thể giúp thêm vào, nhưng thực tế thì chúng tôi chỉ mong đợi chính quyền sẽ giúp đỡ trên các việc ‘giấy tờ nhiêu khê’ là hơn bất cứ điều gì khác."