Vào những năm đầu tiên của chế độ Cộng Sản tại Ba Lan sau thế chiến thứ 2 (sau 1945), Giáo Hội Công Giáo Ba Lan đã bị khủng bố và đàn áp tàn bạo. Cộng Sản Ba Lan (cũng như Việt Cộng, Trung Cộng) theo dõi mọi hoạt động của Giáo Hội và tìm cách trù dập những hoạt động tôn giáo nầy vì họ biết chế độ Cộng sản và Giáo Hội Công Giáo là khắc tinh của nhau.Mãi cho đến năm 1979, khi Đức Giáo Hoàng Phao-Lô đệ II trở về lại thành phố Warsaw, nguyên quán của Ngài thi cuộc cách mạng vô tiền khoáng hâu của Ba Lan mới bắt đầu chuyển hướng; cuộc hành hương của ngài trong 8 ngày trời đã đem lại những hứng khởi mới cho hằng triệu người Công Giáo quyết tâm vượt thoát nanh vuốt của loài qủy dữ Cộng sản Ba Lan. Vào năm 1984 khi mật vụ đảng Cộng sản Ba Lan sát hại linh mục Jerzy Popieluszko và phi tang bằng cách quẳng xác Ngài xuống sông, nó là giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước.Những hành động đàn áp tôn giáo một cách tàn bạo tại Việt Nam gần đây của nhà cầm quyền CSVN và nhất là tại giáo xứ Thọ Hoà, đã rập khuôn những chính sách khủng bố của đảng Cộng sản tại Trung Cộng và Nga Sô.Những người tự nhận là giáo dân nhưng lại đến nhà thờ Giáo xứ Thọ Hoà trong phong thái phách lối, hỗn xược, ngang tàng đòi đối thoại với Linh Mục chánh xứ về Hồ Chí Minh, kẻ mà ai cũng biết đã du nhập chế độ ma quỷ cộng sản về dày xéo quê cha đất tổ. Người Công Giáo thật sự -- ngay cả khi cần đối diện với vị Linh Mục của mình -- họ không áp dụng những phong cách vô giáo dục, vô liêm sĩ và vô nhân cách như những sai nha của nhà cầm quyền địa phương vừa hành xử tại giáo xứ Thọ Hoà.Sự tấn công bằng bạo lực và khủng bố vừa qua cũng là dấu chứng hùng hồn cho sự bế tắc cùng cực của đảng CS Việt Nam khi họ đã xô đẩy cả toàn khối nhân dân trong đó có các tôn giáo trở thành kẻ thù của đảng CS Việt Nam. Chúng có súng ống, tiền bạc để mua chuộc bọn sai nha, chúng có một tổ chức công an to lớn nhiều phương tiện, được ưu đãi để đàn áp và giết hại nhân dân nhưng chúng không có chính nghĩa cho nên người dân càng ngày càng tỏ ra bất mãn trước những hành vị bạo lực của chúng.Tại Ba Lan, sự gia nhập phong trào giải phóng dân tộc của những giai cấp thợ thuyền và giáo dân Công Giáo vào giai đoạn cuối của sự bùng nổ cách mạng tương tự như sự phẩn nộ của giai cấp nông dân, công nhân nghèo tại Việt Nam khi đã tỉnh ngộ trước sự phỉnh gạt của nhà cầm quyền Hà Nội. Trong những năm gần đây, nông dân, công nhân, trí thức và giáo dân các tôn giáo đã lần hồi hội nhập càng lúc càng nhiều vào trào lưu "Bài Cộng, Tố CáoTham Nhũng và Phục Hồi Chủ Quyền Quốc Gia". Sự đoàn kết chặt chẻ và làm việc có quy mô, có phương pháp là những yếu tố cần thiết cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ra khỏi nanh vuốt của cộng sản. Voi sự lãnh đạo của Chúa Thánh Thần như tại giáo xứ Thọ Hoà, nhất định CSVN sẽ phải thất bại trong mưu đồ biến nhân dân Việtnam thành nô lệ cho Trung Cộng sau khi đã âm thầm bán đứng quê cha đất tổ.Cuộc cách mạng đưa nhân dân Việt Nam ra khỏi nanh vuốt của chủ nghĩa CS đã được khai mào và đang thành hình nhanh chóng. Dân Việt không thể và không bao giờ muốn để cho bọn thái thú tại Hà Nội mãi quốc cầu vinh. Các nhà ái quốc và giới thức tỉnh cần phải có những phương pháp đấu tranh khoa học và có tổ chức, có kế hoạch. Ngày mai trời lại sáng vì cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam vừa có chính nghĩa, nhân bản vừa có sức mạnh của Chúa Thánh Thần hổ trợ.