Dân số Nhật Bản báo động: Sinh xuất thấp - tử xuất cao.

Theo thống kê dân số năm 2017, sinh xuất Nhật Bản giảm- Tử xuất tăng.

Về sinh xuất, Năm nay số trẻ em sơ sinh là 941,000, ít hơn năm ngoái 36,000 em. Như vậy trong hai năm liên tiếp số trẻ em sơ sinh tại Nhật Bản giảm. Năm 1947 Nhật Bản có số trẻ em sơ sinh cao nhất là 2.7 triệu em.

Về tử xuất: Theo thống kê của Bộ Y Tế và Bộ Lao Động Và Xã hội Nhật Bản, tử xuất năm nay cao, có 1.triệu 344 người chết, nhiều hơn năm ngoái là 36 ngàn người.

Nói chung toàn bộ dân số Nhật Bản năm 2017 giảm hơn 400 ngàn người. Chính quyền của Thủ Tướng Shinzo Abe cam kết chống lại đà suy thoái nhân khẩu của Nhật Bản, Ông đưa ra chính sách giáo dục và hỗ trợ cho các chương trình săn sóc trẻ sơ sinh. Mục tiêu của chính phủ Nhật là đến năm 2025 trung bình mỗi người phụ nữ Nhật có 1.8 đứa con.Năm 2016 mỗi người phụ nữ Nhật chỉ có 1.44 đứa con

Về hôn nhân, các vụ hôn nhân tại Nhật bản giảm trong năm 2017. Cả nước Nhật năm 2017 chỉ có 607 ngàn cặp kết hôn, ít hơn năm ngoái 14 ngàn.

Trung bình ở Nhật Bản trong năm 2017, cứ 34 giây thì có một trẻ sơ sinh, nhưng cứ 23 giây thì có một người qua đời và cứ 52 giây mới có một đôi thành hôn.

Nguyễn Long Thao