Abou Bakr Thủ Lãnh Hồi Giáo Cực Đoan Daesh Thiệt Mạng

Nguồn tin thẩm quyền cho hay Abou Bakr al-Baghdadi, thủ lãnh tổ chức hồi giao cực đoan Daesh đã thiệt mạng. Chính các viên chức Daesh ở Deir Ezzor (Syrie) đã xác nhận tin này.

Abou Bakr al-Baghahi tự phong là quốc trưởng Nhà nước Hồi giáo (émir de Daesh). Y tự nhận là lãnh chúa hổi giáo, phát động nhiều cuộc khủng bố và diệt chủng đẫm máu tại Bắc Mỹ, Âu Châu, Á Châu và Phi Châu, giết hại nhiều tìn đồ Công Giáo. Y bị coi là trùm tội ác chống lại nhân loại.

Ngày 31/01/2004, y bị lực lượng Hoa Kỷ bắt giam tại Falloujah. Ngày 06/12/2004, y được phóng thích. Abou Bakr al-Baghahi là thành viên Al-Qaïda tại Irak. Năm 2010, y thay thế Abou al-Baghdadi, trở nên thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo. Sau khi ly khai al-Qaïda, ngày 29/06/2014, y tự phong là thủ lãnh tối cao (calife) của hồi giáo trên toàn thế giới.

Tháng 08/2013, bà Kayla Mueller, thành viên tổ chức nhân đạo của Mỹ, bị bắt làm con tin ở Alep đã bị chính tên ác quỷ Abou Bakr al-Baghdahi hãm hiếp nhiều lần,

Năm 2014, sau khi chiếm một phẩn lãnh thổ Irak, Daesh đã thi hành việc thanh lọc tín đồ Công Giáo có truyền thống sống đạo từ 1800 năm nay.

Năm 2000, có một triều tín độ Công Giáo sinh sống tại Irak. Năm 2010, họ phải chạy trốn sang Mossoul. Tháng 06/2014, họ phải trốn khỏi Mossoul, chạy sang Kurdistan.

Bữa qua (10/07/2017), nhật báo Công Giáo La Croix đưa tin : Việc quân đội Irak tái chiếm Mossoul là niềm ủi an khôn tả, là tiếng reo vui nếu không muốn nói là lời Tạ Ơn hay tiếng alléluia (un immense soulagement, un cri de joie, et pourquoi pas un Te Deum ou un lléluia). Với việc Daesh bị đuổi ra khỏi Mossoul và thủ lãnh hồi giáo Abou al-Baghdadi bị bắn hạ, từ nay tổ chức khủng bố mang danh Nhà nước Hồi giáo Daech trở nên rắn satan mất đầu.

Paris, ngày 11/07/2017
Lê Đình Thông