Cha Antonio Arribas Hortigüela (1908-36) và sáu bạn tử đạo tại Catalonia trong cuộc Nội chiến Tây Ban Nha, đã được tuyên chân phước tại nhà thờ chánh tòa Girona hôm 6 tháng Năm.

Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh, đã chủ tọa lễ Thánh Lễ tuyên Chân Phước cho bảy vị Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu này.

Cha Antonio Arribas Hortigüela và các thầy Abundio Martín Rodríguez, José Vergara Echevarría, José-Oriol Isern Massó, Gumersino Gómez Rodríguez, Jesús Moreno Ruíz và José del Amo y Del Amo đã bị cộng sản sát hại vào ngày 29 tháng 9 năm 1936 tại chủng viện của dòng Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu ở tỉnh Catalonia.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y nói:

“Các môn đệ trung tín và anh hùng của Chúa Giêsu đã bị giết hại vì đức tin trong thời khủng hoảng tôn giáo”.

Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa Nhật 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc đến các vị như sau:

“Anh chị em thân mến,

Hôm qua ở Girona, Tây Ban Nha, có lễ tôn phong Chân Phước cho cha Antonio Arribas Hortigüela và 6 người bạn trong Dòng Thừa Sai Thánh Tâm. Các ngài là những môn đệ trung tín và anh hùng của Chúa Giêsu. Các ngài là chứng nhân sáng ngời giữa thời hận thù bách hại đức tin. Các ngài đón nhận phúc tử đạo, vì tình yêu mến đối với Thiên Chúa, vì trung thành với ơn gọi trong Giáo Hội, và để làm chứng cho Tin Mừng yêu thương.

Cầu xin cho gương sáng tử đạo của các ngài vì tình yêu đối với Thiên Chúa và lòng trung thành với ơn gọi của mình, thức tỉnh trong Giáo Hội một ước muốn làm chứng cho Tin Mừng.”