Kabul (Theo Thông tấn xã Fides) - Gần một phần ba trẻ em Afghanistan không được đi học, tại một quốc gia đang có chiến tranh như Afghanistan, yếu tố này có nguy cơ cho Afghanistan trở thành nạn nhân của lao động trẻ em, trẻ em được tuyển dụng bởi các nhóm vũ trang, họ bị buộc phải kết hôn rất sớm hoặc bị bóc lột bằng các hình thức khác.

Theo số liệu của “Save the Children” (Hãy Cứu Trẻ Em), được gửi đến Thông tấn xã Fides, hơn 400.000 trẻ em Afghanistan đã bỏ học năm nay do sự bất ổn ngày càng gia tăng và việc buộc hồi hương của 600.000 người tị nạn Afghanistan từ Pakistan.

Tổ chức Phi Chính Phủ NGO (Non-Governmental Organization) lưu ý rằng khoảng một nửa số trẻ em hồi hương đã không đến trường đi học và cuối cùng phải lao công trên các đường phố vì cha mẹ của họ không thể tìm được việc làm.

(AP) (Agenzia Fides 24/3/2017)