Với việc nhập khấu chậm lại từ Trung Quốc vì các con buôn lo ăn mừng năm mới, Bắc Triều Tiên huy động người dân đi hốt phân bằng cách giảm giờ mở cửa cuả các cửa hàng.

Theo tin AsiaNews thì vì nạn thiếu phân bón hóa học, chính quyền Bắc Triều Tiên đã áp đặt một giới hạn về thời gian hoạt động của các chợ địa phương để khuyến khích người dân đi hốt phân làm phân bón.

Giờ mở cửa cuả các chợ được thay đối thành 04:00g chiều đến 9:00g tối, trước đây giờ mở cửa là 8:00g sáng đến 9:00g tối.

Chiến dịch huy động quần chúng là bắt buộc, gọi là "mặt trận" theo cách gọi cuả chế độ. Chính quyền sử dụng "mặt trận" để huy động nhân lực cho các dự án khác nhau và để đo lường sự 'trung thành với nhà nước và Đảng'.

Chính quyền Bắc Triều Tiên cũng đã từng thay đổi giờ mở chợ như thế trong năm ngóai, trong cái gọi là 'trận chiến 200 ngày' bắt đầu từ ngày 09 tháng 1, sau ngày sinh nhật cuả Kim Jong Un.

Cuộc chiến 200 ngày áp đặt nhiều hạn chế để thực hiện kế hoạch năm năm cuả họ, nhưng đã có những tác dụng tiêu cực là giá cả các nhu yấu phẩm đã bị đẩy lên cao hơn, bao gồm trứng, đậu phụ, và giá đỗ.

Năm ngoái Bắc Triều Tiên đã mua được một số lượng dầu thô với giá thấp từ Nga, cho nên họ đã sản xuất được một số lượng phân bón đáng kể để bù thêm vào với số phân bón từ Trung Quốc. Tuy nhiên năm nay, giá dầu đã tăng và việc nhập khẩu phân bón từ Trung Quốc thì trở nên khó khăn hơn.