Bethlehem (Agenzia Fides 20/01/2017) - 50 năm chiếm đóng quân sự ở Bờ Tây, ở Đông Jerusalem và Gaza đã vi phạm "phẩm giá con người của cả hai dân tộc Palestine và Israel". Và bây giờ tất cả những người có trách nhiệm được kêu gọi phải lên tiếng phản đối việc xây dựng các khu định cư cuả người Do Thái trên đất Palestine, đó là một hình thức "thôn tính cách mặc nhiên" và "gây nguy hiểm cho cơ hội hòa bình".

Đó là những điểm trong thông điệp cuả các giám mục từ châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và Nam Phi, trong một tổ chức gọi là "Phối hợp cho Đất Thánh".

Mỗi năm có nhiều giám mục trên khắp thế giới đã đi hành hương về Đất Thánh với mục đích trợ giúp các cho cộng đồng Kitô hữu đang sống tại nơi sinh quán cuả Chuá Giêsu. "Phối hợp cho Đất Thánh" là một chương trình hằng năm có mục đích qui tụ và phối hợp các công việc cuả các giám mục nói trên. Cách riêng năm nay đã có sự qui tụ đông đảo cuả nhiều giám mục đến từ Âu châu, Hoa Kỳ và Nam Phi và được tổ chức từ ngày 14 cho đến ngày 19 tháng 1, đi qua nhiều nơi như Gaza, Jaffa, Jerusalem, Hebron và Bethlehem.

Bản thông cáo có chữ ký của 12 giám mục, cũng đề cập đến sự đau khổ của dải đất Gaza "vẫn phải tiếp tục sống ở giữa một thảm họa tạo ra bởi con người, nơi mà người dân đã phải sống dưới tình trạng bị bao vây lâu hàng thập kỷ, đời sống trớ nên phức tạp bởi sự bế tắc chính trị gây ra bởi sự thiếu thiện chí của tất cả các bên liên quan ".

Những vị Giám mục cũng nêu ra một con đường để giải quyết, đó là "phản kháng bất bạo động" để chống lại "những bất công như việc xây dựng không ngừng các bức tường ngăn cách trên đất Palestine, và thung lũng Cremisan".