Phong trào Công Giáo về gia đình Dominica sẽ biểu tình trước trụ sở Hội nghị Tổ chức các nước châu Mỹ

Santo Domingo (Agenzia Fides) - Giáo Hội Công Giáo Dominica bày tỏ lo lắng vì chủ đề của gia đình, rất kịp thời và đặc biệt quan trọng trong thời điểm khủng hoảng, không được nói đến trong nghị trình của Hội nghị Tổ chức các nước châu Mỹ sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng Sáu.

Đức Cha Victor Emilio Masalles Pere, Giám mục Phụ tá của Santo Domingo, lưu ý rằng vấn đề chuyển giới được nói đến trong sáu điểm của chương trình nghị sự, trong khi đó chủ đề gia đình thậm chí không được đề cập đến. Trong cuộc gặp báo chí địa phương, Đức Cha Masalles công bố việc thành lập phong trào mới mang tên "Si Queremos Sostenibilidad" (Chúng tôi muốn được hỗ trợ), bao gồm các gia đình tham gia vào giáo xứ, đoàn thể, khu xóm, các dòng tu và nhiều tổ chức xã hội dân sự khác, nhằm hỗ trợ các vấn đề của gia đình ở đất nước Dominica.

Mục đích của phong trào là để tái khẳng định rằng chỉ có những gia đình tốt mới có thể tiếp tục theo đuổi phát triển bền vững. Đức Giám Mục mời gọi tất cả mọi người tuần hành hòa bình vào ngày Chúa Nhật 12 tháng Sáu để ủng hộ của gia đình, trong đó sẽ kết thúc cuộc diễu hành ở phía trước hội trường diễn ra Hội nghị Tổ chức các nước châu Mỹ.

Lã Thụ Nhân