Lễ Sắc Tộc Á Châu năm thứ 20 tại Houston, Texas.

Đã 20 năm qua, các tín hữu công giáo sắc tộc Á Châu, sinh sống ở Houston và vùng phụ cận, đã cùng nhau dâng thánh lễ Tạ Ơn và để nối kết tình thân ái với nhau trong Chúa Kitô. Năm nay, thánh lễ được tổ chức tại Thánh Đường Ngôi Lời, một trong 4 giáo xứ Việt Nam tại Houston, TX.

Xem Hình

Tham dự thánh lễ hôm nay, chúng tôi thấy có CĐ Ấn Độ, CĐ Đại Hàn, CĐ Indonesia, CĐ Phi Luật Tân, CĐ, Trung Hoa, và CĐ Việt Nam. Chủ tế là ĐGM Phụ Tá, George A. Sheltz.

Sau thánh lễ, đến phần văn nghệ và thưởng thức các món ăn của mỗi Săc Tộc. Các màn vũ của mỗi Sắc Tộc thật vui đẹp và biểu diễn được nền văn hoá riêng của mình. Trong Tổng Giáo Phận Galveston-Houston, chúng tôi được biết, có 11 Giáo Xứ dâng thánh lễ hằng ngày bằng nhiều ngôn ngữ Á Châu khác nhau.

Jos. Ký Nguyễn