Tại Úc, chính phủ tiểu bang Queensland cho biết, 4 viên chức trong một phái đoàn thương nghiệp của nhà nước Việt Nam, đã bỏ đoàn trốn biệt tích. Chính quyền Queensland quan ngại sự việc này sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi đến các mối tiếp xúc giữa Úc với Việt Nam trong tương lai.

Như phóng viên Chris O’Brien tường thuật, 4 viên chức Việt Nam đến Úc vào tháng Tám năm nay. Chiếu khán nhập cảnh của họ đã hết hạn từ tháng Chín, và hiện thời, 4 người đang lẩn trốn. Phóng viên bổn đài cho biết chi tiết chuyện này như sau ....

“Bốn viên chức này nằm trong phái đoàn thương nghiệp Việt Nam gồm 9 thành viên đến Úc thể theo lời mời của chính phủ tiểu bang Queensland để viếng các nông trại nuôi bò tại tiểu bang.

Hiện thời, Bộ Di Trú đã yêu cầu dân chúng tiếp tay dò la tung tích những người bỏ trốn. Ngoài ra, tin cho hay một viên chức nữa trong đoàn Việt Nam, tức người thứ 5, đã xin tỵ nạn chính trị.

Bộ Trưởng Phát Triển Tiểu Bang Queensland, Tom Barton cho biết, ông chẳng muốn xẩy ra những chuyện như thế này. Ông nói ....

”Thực là rắc rối bởi vì nhà nước Việt Nam sẽ chẳng dám cử đại biểu sang Úc nữa, trong khi tiểu bang Queensland với Việt Nam lại đang có quan hệ rất tốt mà tôi thì cũng mong cứ như thế này mãi”.

Ông Barton cho hay, chính quyền liên bang nay giữ trách nhiệm giải quyết chuyện viên chức Việt Nam bỏ trốn.