“Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa-Tập 2” của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

Với mục đích giới thiệu và quảng bá những tư tưởng linh đạo của đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt và với mục đích yểm trợ Qũy Học Bổng Ơn Gọi của Ngài, nhân dịp Mùa Giáng Sinh và Tân Niên 2012, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu đến qúy vị « Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa »- Tuyển Tập 2 của Đức TGM Giuse.

Nhân cơ hội nầy, chúng tôi xin chân thành cám ơn Quý độc giả khắp nơi đã quảng đại ủng hộ và nhiệt tình đón nhận “DTASLC” Tuyển Tập 1 đã phát hành năm ngoái.

Ước mong rằng, “Đi Trong Ánh Sáng Lời Chúa”-Tuyển Tập 2 nầy cũng sẽ được Qúy độc giả và Qúy ân nhân đón nhận trong niềm vui mừng và hân hoan.

Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Quý Vị về sự quảng đại đón nhận và phổ biến Tuyển Tập nầy.

TM. Nhóm Thân Hữu Đức TGM Giuse

Joseph Đào Tiến - Email: dao.joseph@gmail.com
Phone: (408)386-5696


Joseph Nguyễn Viện - Email: joseph1043@hotmail.com
Phone: (408)218-1839


Tại Canada, xin liên lạc:

Hoàng Nga – Email: hnga@sympatico.ca
Phone: (905) 821-0276