PERU: Tu sĩ Đa Minh bênh vực Đài phát thanh Santo Domingo chống sự vu khống

Chimbote - "Việc thông truyền sự thật là nền tảng của đặc sủng Dòng Đa Minh chúng tôi, và nhiều lần việc này không hấp dẫn một số người, nhưng nó không cho ai có quyền công kích và xúc phạm để làm tắt tiếng các phương tiện truyền thông". Với các lời này, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh, cha Juan José Salaverry Villarreal, Dòng Đa Minh (OP), và các thành viên của Tỉnh Dòng Thánh Gioan Tẩy Giả ở Peru, công khai biểu lộ việc ủng hộ các tu sĩ làm việc tại Đài phát thanh Santo Domingo ở Chimbote, chống lại các tuyên bố thoá mạ của Chủ tịch Khu vực Ancash, ông Cesar Alvarez Aguilar.

Tuyên bố của cha Giám tỉnh Juan José, với một bản sao gửi đến hãng tin Fides, nói: "Chúng tôi biết rõ đời sống tu trì của các thành viên thuộc cộng đoàn ở Chimbote, cha Giám đốc hiện tại của Đài phát thanh Santo Domingo, và những người giữ chức vụ này trong nhiều năm qua. Vì vậy, lời tuyên bố thoá mạ về đời sống đạo đức của các anh em chúng tôi là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Tương tự như vậy, chúng tôi không chấp nhận các ý kiến bày tỏ đối với Đức Giám Mục Luis Bambaren, Giám mục Angel Simon và hàng giáo sĩ của Giáo phận Chimbote".

Chủ tịch khu vực Ancash, ông Cesar Alvarez, đã công khai cáo buộc các tu sĩ ở Đài phát thanh Santo Domingo về đồng tính luyến ái, và nói rằng một nhóm phóng viên đã sống với các linh mục. Ngoài ra, một người biên tập chương trình truyền hình đã xúc phạm Đức Giám mục, xem Ngài là một chính trị gia tham nhũng và không trung thực.

Công việc của Dòng Đa Minh ở Chimbote bắt đầu từ năm 1962, và đã luôn có đặc tính là một chứng từ độ lượng được đưa ra trong việc rao giảng sự thật, trong các nhiệm vụ nội địa ở Chimbote, trong làm việc với các gia đình, công bằng xã hội, với công việc truyền thông xã hội, giáo dục đặc biệt, tại các giáo xứ. Kể từ khi bắt đầu có Hạt Đại diện Tông Toà, nay là giáo phận Chimbote, Dòng Đa Minh đã làm việc với các ngư dân ở cảng, rao giảng từ bục giảng nhà thờ và đài phát thanh, đến với các anh em dọc bờ biển và dãy núi Andes ở Ancash.

Vì vậy, tuyên bố của cha Giám tỉnh nói: "chúng tôi không thể cho phép công việc của nhiều năm như thế bị loại trừ bởi một số tuyên bố vô căn cứ, nhằm làm hoen danh dự của Giáo Hội, Dòng Anh Em Thuyết giáo (OP) và các anh em tu sĩ của chúng tôi". Đức Cha Luis Bambarén, cựu Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Peru, nói với báo chí địa phương rằng Giáo hội đang nghiên cứu khả năng thực hiện quyền truy đòi theo pháp luật. (Agenzia Fides 3-12-2011)

Nguyễn Trọng Đa