Philippines: Bổ nhiệm Tổng Giám mục mới cho Tổng giáo phận Manila

Hiện Ngài là Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Philippines

MANILA – Ngày 13-10, Đức Cha Luis Antonio Tagle, giáo phận Imus, Philippines, đã được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila.

Cùng với hai Giám mục phụ tá, Tân Tổng giám mục 54 tuổi sẽ coi sóc gần ba triệu người Công Giáo của Tổng Giáo Phận Manila.

Hiện nay Ngài là Chủ tịch Uỷ ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Philippines (CBCP).

Đức Tổng Giám Mục Tagle kế nhiệm Đức Hồng y Gaudencio Rosales, người phục vụ Tổng giáo phận trong tám năm. Đức Hồng Y mừng sinh nhật thứ 79 vào tháng Tám qua, và đang chờ đợi ĐTC Biển Đức XVI chấp nhận cho nghỉ hưu.

Đức Tổng Giám mục Luis Antonio Tagle sinh ra ở Manila ngày 2-6-1957, và được truyền chức Linh mục vào năm 1982, ở tuổi 25.

Từ năm 1985 đến 1992, Ngài đã được gửi đi học ở trường Đại học Công Giáo Mỹ tại Washington DC, nơi Ngài đỗ tiến sĩ thần học.

Từ năm 1997, Ngài là thành viên của Ủy Ban Thần Học Quốc tế. Năm 1998, Ngài được đặt làm chuyên viên cho Khoá họp đặc biệt của Thượng Hội Đồng Giám Mục Châu Á.

Năm 2001, ở tuổi 44, Ngài được tấn phong làm Giám mục giáo phận Imus.

Tổng Giáo Phận Manila hiện có 2,8 triệu người Công giáo, khoảng 640 linh mục và 1.500 tu sĩ nam nữ. (ZENIT.org 13-10-2011)

Nguyễn Trọng Đa