(Vatican News) Thay mặt ĐGH, Tổng Giám Mục Gabriele Caccia, Sứ Thần Tòa Thánh, đã gởi một thông điệp cho những người tham dự Hội Nghị lần thứ 5 của người Phi Luật Tân về Phúc Âm Mới (PCNE5) sẽ được tổ chức tai Trường Đại Học Santo Tomas ở Minila từ ngày 18- 22 tháng Bẩy.

ĐGH Phanxicô đã mời gọi người Phi Luật Tân hãy trở thành “những tông đồ truyền giáo” để công bố niềm vui của Tin Mừng.

Tin Mừng

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng Giám Mục của Manila đã đọc thông điệp này vào ngày thứ Tư trong Thánh lễ bế mạc ngày thứ nhất Hội Nghị lần thứ 5 của người Phi Luật Tân về Phúc Âm Mới, trong đó ĐGH khuyên người Phi Luật Tân hãy bước ra để đi vào trong thế giới với một sứ mạng và công bố Tin Mừng.

Thông điệp nói rằng “Ngài cầu nguyện cho những người tham dự biết nỗ lực để trở thành tông đồ truyền giáo và biến đổi, đặt tầm nhìn không chỉ trong quần đảo Phi Luật Tân, mà còn ra xa lục địa bát ngàn Á Châu và thậm chí xa hơn nữa.”

Hội nghị từ 18-22 tháng Bẩy với chủ đề “Hãy cảm nhận Lòng Thương Xót: Để Nuôi Dưỡng Thế Nhân” Hội nghị 5- ngày này cũng là cuộc tổ chức mừng năm nay của các Giáo Sĩ và những Người Thánh Hiến do Hội Đồng Giám Mục Phi Luật Tân tổ chức. (CBCP)

Có khoảng 2,000 tham dự viên, đa số là linh mục và tu sĩ nam nữ, đã tham dự ngày đầu tiên của hội nghị.

Niềm Vui của Tin Mừng

Đức Thánh Cha nói rằng “Điều rất quan trọng cho Giáo Hội hôm nay là tiến lên và rao giảng Tin Mừng đến tất cả mọi nơi, trong tất cả mọi cơ hội không chút ngần ngại, do dự hay sợ hãi. Niềm vui của Tin Mừng là cho tất cả mọi người. Không ai bị loại trừ. (Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng 23)

Thông điệp nói thêm “Chớ gì mọi người tìm thấy nguồn cảm hứng nơi Chúa Giê-su, Đấng đã biểu tỏ khuôn mặt của một Thiên Chúa Xót Thương trong huấn lệnh dành cho các môn đệ của Ngài rằng hãy cho người ta ăn.”

Vào năm 2012, Hội Đồng Giám Mục Phi luật Tân đã bắt đầu một cuộc chuẩn bị dài 9 – năm cho năm 2021, kỷ niệm lần thứ 500 năm Tin Mừng đến với người Phi Luật Tân.

Từ đó, cứ mỗi năm lại được dành riêng cho một khía cạnh đặc biệt của đời sống người tín hữu và Giáo Hội (Nguồn: Tin CBCP)


Source: Vatican News Pope urges Filipinos to be missionaries of the Gospel of joy