Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô GP Phát Diệm khai giảng năm học 2011-2012

10 giờ, Thứ Bảy, ngày 17/9/2011, tại Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận, Đức Cha Giuse đã chủ sự thánh lễ Khai giảng năm học mới, khóa 3, Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô. Cha Tổng Đại Diện, cha trưởng hạt Phúc Nhạc và hạt Tôn Đạo và quý cha giáo đồng tế với Đức Cha.

Tuy thánh lễ được tổ chức âm thầm và khiếm tốn, nhưng số người tham dự khá đông, đa số là các học viên đang tham dự lớp Giáo Lý chuyên sâu tại Trung Tâm, và quý phụ huynh của chủng sinh.

Trong bài giảng, sau khi phân tích và nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của Chúa Thánh Thần, Đức Cha khuyên các chủng sinh siêng năng cầu nguyện để đón nhận ơn Đức Chúa Thánh Thần, nhờ Người mà tiến tới trong học tập và tu luyện; nhờ ơn sức mạnh của Người mà có thể trung thành với ơn gọi của mình, và làm tất cả mọi việc vì lòng yêu mến Chúa. Ngài khẳng định: “Chúng con chỉ có thể làm linh mục của Chúa nếu chúng con được Chúa Thánh Thần ban cho tình yêu”.

Đức Cha cũng khuyên các phụ huynh cộng tác với chủng viện trong việc đào tạo các chủng sinh bằng việc cầu nguyện, đặc biệt là đời sống đạo đức, thánh thiện, yêu thương, và kỷ luật ngay trong gia đình; chính gia đình là tiểu chủng viện đầu tiên, là mảnh đất ươm mầm ơn gọi; Các phụ huynh còn cộng tác bằng việc nhắc bảo và hướng dẫn các chủng sinh theo đường hướng của Hội Thánh, không theo ý riêng của gia đình hoặc sở thích của chủng sinh.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giám Đốc Tiểu Chủng Viện đã thay mặt chủng viện cảm ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn, đồng thời xin mọi người tiếp tục nâng đỡ chủng viện bằng lời cầu nguyện để công cuộc đào tạo đem lại kết quả tốt đẹp.

Năm nay Tiểu Chủng Viện chiêu sinh 15 chủng sinh với chương trình đào tạo hai năm. Đây là những chủng sinh đã vượt qua kỳ thi tuyển được tổ chức từ ngày 08-13/8/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ.

Theo chương trình của Tiểu Chủng Viện, các chủng sinh đã tựu trường từ ngày 06/9/2011 để làm quen với môi trường, được huấn đức và tĩnh tâm đầu năm học. Họ cũng đã có bài học đầu tiên từ ngày 12/8/2011.

Với thánh lễ hôm nay, Tiểu Chủng Viện chính thức bước vào năm học mới 2011-2012.