Đức Thánh Cha tiếp kiến 44 Giám Mục Ấn Độ

VATICAN. Sáng 16-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 44 GM Ấn độ và ngài khích lệ các vị bảo tồn đặc tính duy nhất và sự toàn vẹn của mạc khải Kitô giáo trong tiến trình hội nhập đức tin vào văn hóa địa phương.

44 GM Ấn thuộc hai nhóm về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh trong những ngày này.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến tiến trình tế nhị của sự hội nhập văn hóa trong một xã hội có nhiều tôn giáo kỳ cựu như Ấn độ. Ngài nói: “Hội nhập văn hóa là một công trình tôn trọng và duy trì đặc tính có một không hai và sự toàn vẹn mặc khải của Chúa được ban cho Giáo Hội như một gia sản, trong khi chứng tỏ mạc khải ấy là điều có thể hiểu được và có sức thu hút đối với người được đề nghị. Tiến trình Hội nhập văn hóa đòi các LM, tu sĩ và giáo lý viên phải sử dụng một cách thận trọng các ngôn ngữ và phong tục thích hợp của những người dân mà họ phục vụ khi trình bày Tin Mừng”.

ĐTC cũng khuyến khích các GM Ấn trong nỗ lực bảo tồn tự do tôn giáo và tự do phụng tự như những quyền căn bản của con người. “Giáo Hội Công Giáo nỗ lực thăng tiến các quyền này cho tất cả mọi tôn giáo trên thế giới. Vì thế tôi khuyến khích anh em kiên nhẫn hoạt động thể thiết lập những môi trường chung, cần thiết cho sự hưởng dùng một cách hòa hợp các quyền căn bản này trong các cộng đoàn của anh em” (SD 16-5-2011)

G. Trần Đức Anh OP