Chân thành Thông báo

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh,
chúng tôi xin báo tin cùng quý thân hữu:

Linh mục Rôcô Nguyễn Tự Do, CSsR

Tuyên Uý Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà, phụ tá Trưởng khối Giáo vụ, lo phát thanh, báo chí, truyền hình…
Trong thời gian này, công trình đáng kể nhất ngài thực hiện được, đó là “Mỗi quân nhân một Tân Ước”.
Hơn 300.000 cuốn Tân Ước được trang bị đầy đủ cho các quân nhân Công giáo thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hoà.
Đi tù tại Chí Hoà, Sài Gòn (1976-1982).
Cha được gọi về Nhà Cha lúc 17g00 ngày 05 tháng 03 năm 2011,
hoàn tất hành trình 83 năm ở trần gian,
60 năm tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và 55 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Thánh Lễ an táng cử hành lúc 08 giờ 00, thứ Ba 08.03.2011,
tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3.

Xin cầu nguyện cho linh hồn Linh mục Cha Rôcô Tự Do được Thiên Chúa
ban ơn phúc trường sinh nơi Quê hương Thiên Quốc.

Xin Chúa an ủi những người thân yêu của Cha và tất cả những bạn hữu
đã cùng đồng hành với Cha, cách riêng Chị Nguyễn Thy Phương và Nữ tu Cécile Vũ trang Nhung.