Tomasz Korczyński z polskiej sekcji organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie:

Reżim komunistyczny od lat próbuje niszczyć Kościół, chrześcijaństwo w Wietnamie, ale ten kraj może stać się znakiem. Ja wysuwam taką tezę - Wietnam może być dla Azji takim pierwszym klockiem domina. Będzie on działał bardzo podobnie do tego, jak Polska wpłynęła na Europę. Przecież nikt nie przewidywał, że komunizm upadnie w Europie, a stało się to w sposób bezkrwawy. Dziś także nie wyobrażamy sobie, że reżim komunistyczny w Chinach może zniknąć. A kto wie, czy Wietnam nie będzie taką drugą Polską. Kościół stanowi dla tamtejszych katolików ostoję nie tylko religijną, lecz także demokratyczną i niepodległościową, czyli taką, która daje człowiekowi wolność. Tak samo było w Polsce, gdzie ludzie skupiali się wokół Kościoła, wokół swoich pasterzy, którzy bardzo jednoznacznie opowiadają się za demokracją, wolnością i poszanowaniem godności człowieka i jego praw, w tym prawa do wolności religijnej.

(Source: http://www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20100109&typ=wi&id=wi03.txt)