Alexandria, Va, 15 Tháng 9 – Nối gót bản thống kê của US Census Bureau, Catholic Charities USA (CCUSA) (Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo Mỹ), một trong những cơ quan xã hội lớn nhất tại Mỹ, đã phát hành bản khảo sát thường niên cho năm 2008 - một biên soạn bao quát những dữ liệu tại chỗ - bản khảo sát này đã khẳng định một lần nữa cái nỗi đau thương nhưng không đáng ngạc nhiên là mức nghèo đã tăng thêm.

Cha Larry Snyder, Chủ Tịch và Giám Đốc điều hành Catholic Charities USA tuyên bố: "Mức tăng trong năm 2008 đã lên tới mức báo động, và thậm chí đó là chưa có kể chín tháng đầu năm nay, các cơ quan của chúng tôi đang phải đối mặt với những nhu cầu càng ngày càng tăng và nguồn tài nguyên càng ngày càng giảm - một viễn cảnh khó chấp nhận. Và chúng tôi biết rằng trong năm 2009 chỉ số sẽ xấu hơn vì chúng tôi đã nhìn thấy nó đi xuống mỗi ngày."

Số người thụ hưởng mà Catholic Charities phục vụ trong năm 2008 đã tăng 10.2%, lên tới khoảng 8 - 8.5 triệu người. Xu hướng giảm nghèo mà các khảo sát thường niên đã tích cực cho thấy từ nửa thập niên qua đã bị đảo ngược đáng kể. Một điểm đáng lưu tâm là Tổ Chức Từ Thiện Công Giáo Mỹ đã cung cấp việc làm cho 67597 người trong năm 2008, tăng 35% từ 50080 người trong năm 2007, đây là phản ảnh tác động của tỷ lệ thất nghiệp trong lúc kinh tế suy giảm.

Những cá nhân và gia đình ở dưới chỉ số đói nghèo đã tăng đáng kể. 58589 người đã tham dự các khoá ổn định tài chính - tăng gần 47000 chỉ trong một năm và 33 cơ quan đã giúp cho 53858 người khai báo Earned Income Tax Credit. 331727 người nhận hổ trợ vì thiên tai, giảm 21% từ năm 2007 nhưng tăng 60% so với tài khoá 2004/2005. Nhìn chung, những dịch vụ có xu hướng tăng trên các ngành, nghề bị nền kinh tế ăn mòn trong năm 2008.

Catholic Charities USA, một cơ quan bênh vực và là tiếng nói của người nghèo, đã cam kết xóa đói giảm nghèo 50% vào năm 2020. Thật là thương tâm vì xu hướng hiện tại đang thách thức mục tiêu này. Với dấu hiệu phục hồi kinh tế đang bắt đầu, CCUSA cam kết rằng những người dễ bị tổn thương nhất và những người sống bên lề xã hội sẽ không bị bỏ rơi một lần nữa.

"Người ta đang chạy đến các chi nhánh địa phương cuả chúng tôi nhiều hơn bao giờ hết và trong khi tài nguyên của chúng tôi đang căng thẳng không thể tả được, chúng tôi vẫn tiếp tục đứng chờ họ, " Cha Snyder nói thêm " Chúng tôi đặc biệt cảm ơn và biết ơn lòng hảo tâm của các nhà tài trợ, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất vẫn tìm cách đóng góp. Chúng tôi khiêm nhường xin sự hỗ trợ tiếp tục của quí vị, một sự hỗ trợ cần thiết hơn bao giờ hết."

Bản khảo sát thường niên năm 2008 và các khảo sát toàn bộ hàng năm có thể truy cập trực tuyến tại www.catholiccharitiesusa.org.