ĐÀNG THÁNH GÍA TẠI ST MARGARET MARY’S BRUNSWICK

Hòa tâm tình với các nạn nhân của cơn cháy rừng tàn khốc mới đây tại tiểu bang Victoria, nhóm trẻ của giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick đã diễn lại đàng Thánh gía với chủ đề “Chúa vác Thập gía cùng các nạn nhân của cơn cháy rừng”. Các diễn viên diễn tả rất xuất sắc giúp mọi người thông dự vào cuộc khổ nạn của Chúa. Giáo xứ St Margaret Mary’s có nhiều sắc tộc trong đó có cộng đoàn Việt Nam nữa.
Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh gía
Chúa GIêsu sinh thì
Chúa GIêsu vác Thánh giá