Giám mục chối từ Holocaust bị cách chứcSẽ không còn điều khiển chủng viện của Huynh đoàntại Argentina

BUENOS AIRES, ngày 9 tháng 2, 2009
(Zenit.org).- Giám mục thuộc Huynh đoàn thánh Piô X, người chối từ sự kiện 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết bằng hơi ngạt tại các trại giam Đức Quốc Xã đã bị cách chức viện trưởng chủng viện của dòng tại Argentina.

Vị Giám mục 68 tuổi người Anh Richard Williamson không còn là viện trưởng của chủng viện tại La Reja, theo nhật báo Argentina La Nacion. Báo này cho hay đã nhận được tin qua một điện thư ngày Chúa Nhật của vị Giám Đốc Huynh đoàn thánh Piô X tại Nam Mỹ, linh mục Christian Bouchacourt.

Linh mục Bouchacourt nói vị giám mục này đã bị cách chức mới đây. Và vị giám đốc Nam Mỹ phụ họa lời tuyên bố của bề trên cả của Huynh Đoàn là Giám Mục Bernard Fellay, ngài nói quan điểm của giám mục ấy “không phản ảnh bất cứ quan điểm nào của hội dòng chúng tôi.” Giám mục Fellay cũng nói rằng “một Giám mục Công Giáo không thể tuyên bố với chức năng của Giáo Hội nếu không phải là về một vấn đề về đức tin hay luân lý"

Dù cho trong quá khứ hay hiện tại, giám mục Williamson và ba giám mục kia thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X đã bị rút phép thông công, cũng chưa bao giờ thi hành mục vụ trong Giáo Hội Công Giáo.

Như vị Quốc Vụ Khanh của Toà Thánh đã minh định trong một bản văn ngày Thứ Tư vừa qua: "Việc giải vạ tuyệt thông đã tha cho bốn vị giám mục án phạt trọng thể nhất của giáo hội, nhưng không thay đổi chút nào tình trạng pháp lý của Huynh Đoàn Thánh Piô X, mà hiện nay không được Giáo Hội Công Giáo công nhận theo giáo luật.

"Ngoài ra bốn vị giám mục này, mặc dầu được tha vạ tuyệt thông vẫn không có chức năng theo giáo luật trong Giáo Hội, và cũng không được thi hành một mục vụ nào trong đó."