Trong những dịp lễ tết, chúng ta thường gọi điện thoại thăm hỏi thân nhân, bằng hữu trên thế giới. Nếu muốn biết giờ địa phương ở những vùng khác nhau trên thế giới, quý cha và anh chị em có thể vào trang này: http://vietcatholic.net/worldclock.

Quý cha và anh chị em có thể trực tiếp đánh địa chỉ trên trong Internet Explorer hay FireFox hay có thể nhấn vào nút Bây giờ là mấy giờ trong trang đầu của VietCatholic.

Nếu muốn biết thêm những chi tiết khác như khi gọi điện thoại cần quay số gì trước số điện thoại địa phương, chẳng hạn muốn gọi về Sàigòn, xin làm như sau:

Trong ô Thành Phố ở góc trên bên phải, đánh 3 chữ Sai, chương trình sẽ hiện ra một danh sách các thành phố bắt đầu bằng Sai, xin dùng con mouse chọn Saigon. Sau đó, nhấn vào icon có hình kính lúp.

Chương trình sẽ hiện ra như sau: . Như thế, muốn quay số về Sàigòn, ta đánh 0011 (số này có thể thay đổi tùy theo nước chúng ta đang sống) rồi 84 (mã điện thoại Việt Nam), rồi 8 (mã vùng của Sàigòn), rồi số điện thoại muốn quay.