VATICAN -- Theo tin từ Zenit, cựu phát ngôn viên của Tòa Thánh, Tiến sĩ Navarro Valls, nhấn mạnh rằng cuốn sách “Chúa Giêsu thành Nazareth” của ĐTC, cuốn sách được bán chạy nhất ở Tây Ban Nha, tạo nên một yếu tố “mục vụ trí thức” của ngài, giúp hiểu “đặc tính lý trí” (rationalité) của đức tin.

Xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha ngày 28/8/2007, cuốn sách xác định rằng ngay trong ngôn ngữ này nó cũng là một thành công xuất bản sau sự thành công xuất bản ở Ý, Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Lần xuất bản đầu tiên của nhà xuất bản “La Esfera de los Libros” là 50.000 cuốn.

“Tôi phải nói cách chân thành rằng sự thành công ban đầu này không làm tôi ngạc nhiên chút nào, và dĩ nhiên đó sẽ là thành công lâu dài. Những tháng vừa qua, nhiều người đã viết thư cho tôi, nhờ tôi mua cho họ ở đây, ở Ý, một bản tiếng Ý, đã được xuất bản, để gởi cho họ ở Tây ban Nha! Do đó, có nhiều người thật sự ao ước được đọc cuốn sách này”.

Liên quan đến nội dung của cuốn sách, ông Navarro Valls nhận xét : “Dĩ nhiên nó rất phong phú, tất cả đề tài gợi lên điều đó. Dĩ nhiên đó là một cái nhìn cá nhân : đối với tôi, trọng tâm, điểm mạnh của Triều Giáo Hoàng này, đó là “lối mục vụ trí thức”. Vào lúc có sự lẫn lộn ở mọi cấp bậc, ĐTC đang hướng dẫn một đường lối mục vụ trí thức đầy kinh ngạc, với một sự phong phú khái niệm phi thường, và dân chúng rất nhạy cảm ở đó. Họ suy nghĩ giá trị của lời nói mà ĐTC đang đề tặng cho cả nhân loại. Tôi nghĩ rằng cuốn sách này, “Chúa Giêsu thành Nazareth”, nằm trong đường lối mục vụ trí thức này. Chắc chắn có những trang cực kỳ hay, và cũng có những trang có đặc tính tu đức, nhưng sự phong phú thì thuộc về những quan niệm (conceptuelle). Điều đó tóm lại là ở Thiên Chúa : người Công giáo không bằng lòng chấp nhận thiên tính của Chúa Giêsu, họ còn phải suy nghĩ về việc Chúa Giêsu lịch sử có ý nghĩa gì nữa.”

Tiến sĩ Navarro Valls nói tiếp : “ người ta cần một nổ lực làm sáng sủa, nổ lực “lý trí”, đó là từ ngữ mà ĐTC lập đi lập lại trong cuốn sách của ngài. Dưới triều đại Giáo Hoàng của ngài, có tính lý trí của đức tin, mà cách nào đó đã ngụ ý trong tất cả các tác phẩm của Hồng Y Ratzinger và bây giờ, dĩ nhiên, được xác nhận dưới Triều đại Giáo Hoàng của ngài. Kiểu sứ điệp này có tính cách thời sự sâu xa. Nó như là một khóa giáo lý rông lớn nhưng ở một cấp bậc cao hơn, mà dân chúng đang hiểu, đi theo và giải thích trình bày những gì họ đã hiểu. Trở lại với cuốn sách : rất nhiều trang xác nhận những gì chúng tôi đang nói. Tôi nghĩ rằng chỉ như thế mà dân chúng đánh giá cao”.