Rome, 17/04/07 – Hãng Tin Tức Công Giáo Thế Giới cho biết tác phẩm Chúa Giêsu Thành Nazareth bán rất chạy tại Ý trong ngày phát hành đầu tiên, 16 tháng 4 năm 2007.

Tác phẩm này cũng đã có ấn bản bằng tiếng Đức, Ba Lan, Hy Lạp và sắp sửa được phát hành tại những nơi đó

Riêng ấn bản bằng tiếng Anh sẽ được nhà xuất bản Doubleday ấn hành và sẽ được phát hành vào ngày 15 tháng 5. Các ấn bản bằng tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Catalan, Hòa Lan, Thụy Điển, Slovenian, Croatian, Serbian, Tiệp Khắc, Slovak, Lithuanian, Hungarian, Maltese, và Đại Hàn sẽ được phát hành trong tương lai gần.

Hiện nay, chúng tôi chưa biết có tác giả nào dự định dịch tác phẩm trên ra tiếng Việt Nam.