Tin Roma (Apic 24/05/2007) - Hôm ngày 23 tháng 5 năm 2007, Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini, đã giới thiệu ấn bản tiếng Pháp của tập sách "Chúa Giêsu quê làng Nazareth", của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, tại trụ sở của UNESCO, ở Paris. Cùng giới thiệu Tập sách của ÐTC với Ðức Hồng Y Martini, còn có Ðức Cha Joseph Doré, cựu Tổng Giám Mục Strasbourg, thuộc tu hội Xuân Bích và cũng là thần học gia nổi tiếng. Buổi trình bày ấn bản tiếng Pháp của tập sách được đặt dưới sự bảo trợ của Hội Ðồng Giám Mục Pháp và Ðức Sứ Thần Toà Thánh tại Pháp, Ðức Tổng Giám Mục Fortunato Baldelli. Ðức Hồng Y Carlo Maria Martini là cựu Tổng Giám Mục Milanô, và hiện đang nghỉ hưu tại Học Viện Kinh Thánh Giêrusalem, là tu sĩ dòng tên và là nhà chú giải kinh thánh nổi tiếng trên thế giới. Trước hết về tên tác giả của Tập Sách, Ðức Hồng Y Martini cho rằng không cần in cả hai Tên Gọi, như hiện đã làm.

Tập sách "Chúa Giêsu quê làng Nazareth", được in với hai tên gọi của Tác Giả, là Joseph Ratzinger và Bênêđitô XVI. Theo ý của Ðức Hồng Y, thì chỉ cần in tác giả là Joseph Ratzinger là đủ. Ðức Hồng Y nhắc lại rằng trong lời nhập đề, ÐTC đã nói đây không phải là một "tác phẩm của huấn quyền" giáo hội, mà chỉ là "một tác phẩm thể hiện cuộc đi tìm của cá nhân", vì thế mọi người đều có thể phê bình, hay có lập trường ngược lại với lập trường được ÐTC trình bày trong tập sách này. Ðức Hồng Y Martini nhận định thêm rằng: "chúng ta sẵn sàng làm điều ÐTC cho phép, nhưng chúng ta nghĩ rằng, không phải là chuyện dễ làm, để cho một người công giáo nói ngược lại những gì đã được viết ra trong tập sách.

Ðức Hồng Y Martini cho biết thêm rằng ngài nhận định về tập sách với một "tinh thần hoàn toàn tự do", và không ngần ngại quả quyết rằng tác giả của Tập Sách là một thần học gia, chứ không phải là một nhà chú giải, nhưng là một thần học gia thành thạo trong lãnh vực chú giải đương thời.

Ngoài ra, về tựa đề của tập sách, Ðức Hồng Y Martini có ý kiến là tập sách nên có tựa đề là "Chúa Giêsu quê làng Nazareth hôm qua và ngày nay", bởi vì tác giả của tập sách đi từ những nhận định về các dữ kiện liên quan tới Chúa Giêsu, cho đến tầm quan trọng của Chúa cho những thế kỷ kế tiếp và cho giáo hội chúng ta hiện nay". Ðức Hồng Y Martini nhấn mạnh thêm rằng những ám chỉ trong tập sách về những vấn đề hiện nay, mang đến cho tập sách một chiều rộng và một ý vị mà những tác phẩm khác về Chúa Giêsu, không có. Theo Ðức Hồng Y, tập sách đầu tiên của Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI là một "chứng từ cao cả và hăng say về Chúa Giêsu quê làng Nazareth và về ý nghĩa Chúa Giêsu mang đến cho lịch sử nhân loại và cho việc nhận ra dung mạo đích thật của Chúa Giêsu." Ðức Hồng Y vui mừng ghi nhận rằng vài sai lỗi được ghi nhận trong ấn bản tiếng Ý --- phát hành hôm ngày 16 tháng 4 năm 2007 - nay đã được sửa lại trong ấn bản tiếng Pháp.