Rôma -
Tại đền thờ Thánh Gioan Latêranô
Tiến về quảng trường San Giovanni
Cuộc biểu tình phò gia đình (Più Familia) khổng lồ đã diễn ra vào sáng Chúa Nhật 13/5/2007 tại quảng trường San Giovanni. Đây là lời đáp trả của người Công Giáo Italia trước những tấn kích vào hôn nhân và gia đình của các thành phần ủng hộ hôn nhân đồng tính và những đe dọa khủng bố nhắm vào Đức Tổng Giám Mục Angelo Bagnasco, chủ tịch Ủy Ban Thường Trực Hội Đồng Giám Mục Italia, người đã gởi thư cho Quốc Hội Italia vào ngày 28/3 vừa qua với những lời lẽ mạnh mẽ cảnh cáo nguy cơ hợp pháp hóa các kết hiệp đồng tính sẽ dọn đường cho sự lan tràn “hôn nhân” đồng tính, một điều trái với đức tin Công Giáo và nguy hiểm cho xã hội.

Trong phần đầu của cuộc biểu tình, ban tổ chức đã cho trình chiếu lại hình ảnh Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đang lên án những tấn kích vào gia đình và hôn nhân truyền thống. Những lời ngài nói 20 năm trước đây vẫn mang tính chất thời sự và đã hiệu triệu người Công Giáo Italia đứng lên nói lên tiếng nói của mình.

Các phong trào Công Giáo như Rinnovamento dello Spirito (Canh tân trong Thánh Linh), Comunità neocatecumenali (các cộng đoàn Tân Dự Tòng), Comunione e Liberazione (Hiệp Thông và Giải Phóng) đã đóng góp hữu hiệu vào việc quảng bá và thành công của cuộc biểu tình này.

Các thành phần đồng tính đã tổ chức một cuộc phản biểu tình nhưng những kẻ này đã rút lui sớm trước sự tham dự đông đảo quá sức của người Công Giáo. Trong đoàn biểu tình, người ta cũng thấy có sự hiện diện của một số phụ nữ Hồi Giáo.