TÂN GIÁM MỤC TIM COSTELLOE SDB

Hôm nay 30/4, ĐTC Biển Đức XVI đã bổ nhiệm linh mục Tim Costelloe SDB, một linh mục dòng Salesian Don Bosco làm giám mục phụ tá cho Tổng Giáo phận Melbourne.
Tân Giám Mục Tim Costelloe SDB,

Cha Bề Trên Tổng Quyền Chavez nhân dịp

khánh thành và làm phép Văn Phòng Giám Tỉnh SDB Melbourne


Linh Mục Tim Costelloe gia nhập dòng Salesian tại Úc và thụ phong linh mục ngày 25/10/1986 sau đó ngài được bổ nhiệm làm linh giám tại trường Trung học Salesian rồi giám đốc tại đó. Ngài được gửi đi học và tốt nghiệp văn bằng tiến sĩ tại đại học Công giáo Úc về thần học tín lý. Ngài đã từng làm cha xứ ở Perth đồng thời dậy tại Đại học Notre Dame. Trên 10 năm nay Ngài là giám đốc học viện Salesian đồng thời là giáo sư tại Đại chủng viện Thần học tại Melbourne và là thành viên của ban cố vấn tỉnh cũng như phụ trách việc đào luyện chủng sinh tu sĩ.

Đầu năm nay ĐTGM bổ nhiệm Ngài là cha xứ của họ đạo St. John’s Clifton Hill và St. Joseph’s Collingwood, một ngôi thánh đường mới bị cháy vào đầu tháng 4 vừa qua, nơi mà cộng đoàn Gioan Hoan thường xuyên dâng thánh lễ cho cộng đoàn cả 30 năm nay.

Đây là linh mục dòng Salesian Úc Châu đầu tiên được nâng lên hàng giám mục. Hiện tại trên toàn thế giới Tu Hội Salesian có trên 150 giám mục và 5 vị hồng y mà ĐHYBertone SDB hiện đang nắm giữ chức vụ Quốc Vụ Khanh của Tòa Thánh, một chức vụ thứ hai sau Đức Thánh Cha.