Vácxava - Đứng trước những trào lưu đang đe dọa gia đình và hôn nhân truyền thống, Công Nghị Thế Giới về Gia Đình lần thứ IV sẽ được khai diễn tại Vácxava, thủ đô Ba Lan từ 11 đến 13/5/2007. Hơn 3000 nhà lãnh đạo các phong trào phò gia đình, các luật gia, các chuyên viên cùng với các nhà lãnh đạo tinh thần của Công Giáo sẽ đến dự công nghị này.

Công Nghị Thế Giới về Gia Đình lần thứ IV có chủ đề là “Vượt qua Mùa Đông Dân Số - Gia đình tự nhiên và mùa xuân của Châu Âu và Thế Giới”.

Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski sẽ đọc diễn văn khai mạc. Trong các diễn giả chính sẽ có Đức Hồng Y Alfonso Lopez Trujillo chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Gia Đình, ông Tom Minnery phó chủ tịch phong trào Focus on the Family, ông Carl A. Anderson, hiệp sĩ tổng quyền Đoàn Hiệp Sĩ Columbus và cha Thomas Euteneur, chủ tịch Human Life International.