Câu đối TếtTập tục Việt Nam thường có câu đối trong dịp Tết,

nhà thờ cũng thường để cầu đối gần cung thánh,

chúng tôi xin cung cấp quý vị một số câu đối Tết dưới đây :

1. Kết liên Thánh Kinh Tình Yêu Chúa.

Thông hợp Tin Mừng sức sống dân.

2. Xuân mới chan hoà trên đất nước. Tin Mừng loan báo đến muôn dân.

3. Đức ái Thánh Gia soi trần thế

Lương Thần Mình Chúa dưỡng thánh nhân.

4. Mình Chúa dưỡng sức dân, tâm niệm lộc thần phúc vô biên

Thánh Kinh truyền tình Chúa, thực hành Lời Thánh xuân bất tận.

5. Đức ái Thánh Gia, như hoa xuân toả hương cho trần thế

Lương Thần Mình Chúa, tựa nắng sớm bồi sức dưỡng thánh nhân.

6. Tình Chúa tựa ánh xuân, nhân nghĩa ấm nồng che trời đất

Ơn Trên như mưa móc, đức cao lan toả phủ thế nhân.

7. Tất cả mừng Năm Thánh, phúc thật mang đến, nhà nhà bình an thánh thiện

Cùng nhau đón tuổi xuân, Thánh Thần sáng soi, người người thuận thảo an vui.

8. Cha Hiển Thánh mến thương, hoàn vũ tán dương, hoàn vũ nghinh lạc hưởng

Phúc Tin Mừng hoan hỷ, mọi nhà truyền quý, mọi nhà sống an vui.

9. Nồng ấm nhân gian, muôn vật đổi mới, xuân mừng Năm Thánh

Thịnh hưng thế giới, một Nguồn hồi đầu, Rồng đón Hồng ân.

10. (Lục bát) Xuân về nồng ấm nhân gian,

Thế trần đổi mới, ngập tràn Thánh Ân.

Rồng bay thịnh thế hưng nhân,

Đón mừng Năm Thánh tựu nguồn Chúa Xuân.

11. Canh tân tứ đức, thế giới thái bình Trời phù hộ

Vững mạnh bảy ơn, gia đình hoà thuận Chúa thông ban.

12. Nhà nhà khá giả thuận hoà, con hiền cháu hiếu, đồng tâm ca tụng Chúa

Cửa cửa quang thông hoan hỷ, quốc thái dân an, hợp tiếng ngợi khen trời.

13. Tết đến đầu năm ơn Chúa viếng

Xuân qua mãn thọ phúc con trông.

14 2007 của nhà thờ Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam Chợ Lớn)

Ngưỡng vọng lên trời, nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết

An sinh tại thế, dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.

15 Nên hiền nên thánh nhờ tâm quyết

Dựng nghiệp dựng công cậy chí kiên.