Những Câu Đối Tết 2019

1. Năm Mới Chan Hoà Ân Lộc Chúa
Tân Xuân Nồng Thắm Phước Hạnh Đời.

2. Năm Mới Đón Nhận Chan Hoà Ân Lộc Chúa
Tân Xuân Chia Sẻ Nồng Thắm Phước Hạnh Đời.

3. Năm Mới Cộng Đoàn Dạt Dào Vui Thánh Đức
Tân Xuân Gia Đạo Chan Chứa Đón Ân Thiêng

Sơn Ca Linh