Câu đối Tết con Lợn (Đinh Hợi-2007)Phạm Đỉnh: Tết âm lịch lại sắp đến. Mùa Tết cũng là mùa chơi câu đối tết của Hà Sĩ Phu.

Khi trời trở gió, con người nhà văn trong ông lại rộn ràng nguồn hứng cho những câu đối tết. Mời bạn đọc khắp nơi cùng tham gia thú “ăn tết chữ” với tác giả.

Câu 1: (Chó đi, Lợn đến)

* CHÓ gâu gâu, nghe pháo Dân chủ cúp đuôi, “bấn xúc xích, chạy vung xích CHÓ” !

* HEO ủn ỉn, nhìn xấp Đô la híp mắt, “cuống cà kê, nói toạc móng HEO” !

Câu đối dùng toàn thành ngữ dân gian :

“bấn xúc xích”= thành ngữ chỉ sự nguy cấp

“chạy vung xích chó”= thành ngữ chỉ sự hoảng loạn, tất tưởi

“cuống cà kê”= thành ngữ chỉ sự luống cuống, vội quýnh lên.

“nói toạc móng heo”= thành ngữ chỉ sự nói thẳng bật ra, không còn giữ gìn.

Câu 2:

* Đêm ba mươi Ỷ tiếp HẢI NAM, thân BÈO bọt còng lưng “Xia nỉ “!

* Sáng mồng một LANG ôm ĐẠI BẠCH. câu CÁM ơn luôn miệng “Thanh kiu” !


- Ỷ, Lang = tên hai giống lợn nội.

- Hải Nam = một giống lợn Trung quốc, Đại bạch = một giống lợn Bắc Mỹ

- Xia nỉ, thanh kiu = Cảm ơn (tiếng Tàu và tiếng Anh).

Câu 3: (Dán cổng một trại nuôi lợn):

Lũ Ỉn cứ an tâm, “Quốc khố” đã gom vài tấn CÁM !

Chú Trư càng phấn khởi, “Dân sinh” rộng mở một ao BÈO !

* * *

Mời đối (năm Đinh Hợi 2007)Câu 1: (Mừng Xuân con Lợn)

Tổ quốc hỡi bay lên, Lợn đến, đóng ĐINH vào lịch sử ?

Câu 2: (Vịnh con lợn)

Nửa nạc nửa mỡ, hết cỡ ngu si, giỗ tết đến kỳ, lên bàn thờ tổ!

( Ngày giỗ lớn thường để nguyên cả con lợn luộc, bày trên một chiếc mâm đồng lớn, đặt lên bàn thờ tổ)

Câu 3:

Hoạn lợn thẳng tay, vào ngay Hoạn lộ !

(năm Lợn, tặng những chính khách có duyên với con lợn: vốn hành nghề Hoạn lợn mà sau thẳng tiến trên đường Hoạn lộ, làm đến chức quan đầu triều. Hoạn lộ là đường làm quan).

Câu 4:

Ỷ thế làm CÀN, thân BÈO bọt vẫn là ĐINH rỉ !

( Chữ Ỷ và chữ Bèo gắn với loài Heo. Khi bộc lộ sự khinh bỉ, ta thường dùng một thành ngữ mới : Mày thì tao coi là cái đinh gì (hay cái đinh rỉ gì. Lưu ý năm nay là năm Đinh Hợi).

Câu 5:

HEO chẳng MAY gặp gió HEO MAY, lăn cổ chết, Ỷ có thầy LANG cũng chết !