BALTIMORE – Đức Cha William S. Skylstad của giáo phận Spokane, và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ phát biều trước các giám mục hoa Kỳ tham dự khóa họp Mùa Thu thường niên rằng cách thế diễn đạt không mấy tế nhị và đôi khi hạ cấp trong xã hội ngày hôm nay đã có gây tác động trên Giáo Hội Công giáo.

Cuộc họp của các giám mục Hoa kỳ tại Baltimore
GM Skylstad nhận định rằng “quốc gia này có một truyền thống lâu đời trong việc trao đỗi những ý kiến một cách tự do và hùng hồn, nhưng phải phân biệt giữa cuộc luận đàm có tính chất hăng say và các thế tấn công cá nhân làm mất phẩm giá”.

Ngài nói tiếp: "Ngày nay nói năng tầm thường hạ cấp là thường mà ít ai để ý tới. Ngay cả việc họ nhân danh Thiên Chúa cũng bất kính trong các bài diễn thuyết và diễn văn”.

"Chúng ta đang đối diện với lối nói hạ cấp thấy hằng ngày trong các báo chí, trên TV và đài phát thanh. Tôi nghĩ rằng hiện tượng này là bệnh chứng về sự thất bại ngày càng dâng cao trong xã hội chúng ta: thiếu sự kính trọng lẫn nhau, không nhìn thấy nhau như là hình ảnh được Thiên Chúa tạo dựng”.

Ngài nói tiếp: “Trong phim ảnh và trên TV, dường như người ta mừng một cách man dại cảnh bạo loạn. Rút giảm dục tính con người một cách chế diễu khôi hài, coi hồng ân cao đẹp việc tạo dựng của Thiên Chúa tới xuống thấp mức độ chỉ còn coi như là sự phản ứng ngẫu nhiên về hóa chất và không có ảnh hưởng hậu quả gì khác”.

GM Skylstad cảnh báo rằng “Đừng có đơn sơ mà nghĩ rằng việc tụt lùi xuống độ hạ cấp này không có ảnh hưởng gì cả về xã hội hay là trên bình diện tinh thần. Tôi thấy rằng có những cuộc tahnh luận gây cấn và chia rẽ ngay trong giáo hội và ngay cả những lời bình phẩm thiếu đức bái ái và thiên vị ngay cả trong giới truyền thông Công giáo”.

GM Skylstad khuyến khích các giám mục cần phải “cổ võ những thái độ và các cuộc diễn thuyết dựa trên đức ái. Tiếng gọi yêu thương luôn luôn là một thách đố và là tiếng gọi gốc rễ... Chúng ta tất cả đều học hỏi và cùng bước đi trong tình yêu tha nhân các sâu xa”.

Ngài nói tiếp: “Một trong các thánh đố mà giáo hội đương đầu hiện này là tái lập sự hiệp nhất trong giáo hội để khuyến khích và cổ võ việc thường xuyên đến với bí tích hòa giải và năng rước lễ”.

“Nhiều người, gồm ngay cả các linh mục, họa hiếm đến với bí tích hòa giải, và có thể chẳng bao giờ! Các cơn phúc của bí tích này và hậu quả là sự hiệp nhất mà bí tích này mang lại quả là to lớn và vì thế các cá nhân, các gia đình và cả xã hội chúng ta cần phải cảm nhận được điều đó”.

Đức TGM Pietro Sambi, Khâm sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ cũng đọc bải diễn văn trước các giám mục Hoa Kỳ, Ngài ghi nhận rằng dịp này cũng là kỉ niệm 200 năm việc cung hiến vương cung thánh đường đầu tiên tại Baltimore của Hoa kỳ, Ngài gợi lại một vài biến cố lịch sử của Giáo Hội Hoa Kỳ đã xẩy ra nơi đây, bao gồm cả 7 Công đồng Giáo Tỉnh và 3 Công đồng Toàn quyền của Giáo Hội Hoa Kỳ nơi đây.

Ngài cũng nhắc lại lời của ĐHY Hoa Kỳ là James Gibbons có lần đã so sánh vị trí Công giáo Hoa Kỳ của thành Baltimore với vị trí của thành Jerusalem đối với người Do thái hay là Roma đối với Giáo hội toàn cẩu.

TGM Sambi cũng nói “phẩm lượng và chất lượng của các linh mục Hoa kỳ trong những năm tới đây cũng không thể nào làm ngơ được”.

TGM Sambi ghi nhận rằng ĐGH Benedictô XVI, khi nói với các giám mục Ái nhĩ lan mới đây đ4 nêu lên vấn đề lạm dụng tính dục vị thành niên của giới giáo sĩ và thúc đẩy các giám mục phải có những bước cần thiết hầu tránh được những lạm dụng này xẩy ra nữa và mang lại công lý và chữa lành cho các nạn nhân bị lạm dụng.

TGM Sambi nói “Mộ khi Giáo hội tại Hoa kỳ vượt qua được giai đoạn thanh luyện này, các giám mục cần phải khuyến khích các linh mục của mình luon luon tìm kiếm sự canh tân tinh thần”.