(CWNews)Trong một phản ứng được coi là cứng rắn, Đức Hồng Y Edward Egan, Tổng Giám Mục New York đã lên tiếng cho rằng những người đứng đằng sau thư chỉ trích ngài ký tên là "Committee of Concerned Clergy" chính là các linh mục trong tổng giáo phận đã bị cáo buộc tội xách nhiễu tính dục trẻ vị thành niên. Đức Hồng Y Egan viết “Ở phần chính của lá thư. .. là những câu chuyện đã được kể bởi các linh mục bị cáo buộc là sách nhiễu tính dục trẻ vị thành niên”.

Tưởng cũng nên nhắc lại hôm 16/10/2006, Đức Hồng Y Egan đã triệu tập một buổi họp đặc biệt của Hội Đồng Linh Mục tổng giáo phận New York sau khi nhiều linh mục trong tổng giáo phận cho biết đã nhận được một thư nặc danh của nhóm "Committee of Concerned Clergy" trong đó gay gắt phê bình khả năng lãnh đạo của ngài.

Nhóm "Committee of Concerned Clergy" đã gởi một lá thư đến hầu như tất cả các linh mục trong vùng để thúc giục bỏ phiếu “bất tín nhiệm” Đức Hồng Y Egan. Lá thư nặc danh cho rằng đường lối lãnh đạo của Đức Hồng Y Egan là tùy tiện và xa cách với hàng giáo sĩ trong tổng giáo phận New York.

Lá thư nặc danh trên không có ai ký tên đã đề địa chỉ trả lời là 1011 First Avenue là địa chỉ tòa Giám Mục New York. Nội dung thư yêu cầu các linh mục làm ầm lên sao cho Tòa Thánh biết được để khi Đức Hồng Y đến tuổi 75 (vào năm tới) thì Vatican sẽ nhanh chóng chấp nhận đơn từ chức theo luật định đối với các Giám Mục đến tuổi quy định này. Lá thư viết: “Việc tìm kiếm một Tổng Giám Mục khác sẽ có thể diễn ra nhanh hơn”.

Lá thư nặc danh không trực tiếp đề cập đến cách thức Tòa Giám Mục đối phó với các cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tuy nhiên, vấn đề này có lẽ là động lực chính gây ra vụ này vì dư luận chung trong hàng giáo sĩ tỏ ra rất cay đắng về vấn đề này. Khi một linh mục bị cáo buộc lạm dụng tính dục, ngài thường không đủ tài chính để theo đuổi các vụ kiện và chỉ còn trông cậy vào các Tòa Giám Mục. Nhưng tiến trình bảo vệ ngài trước tòa án thường đòi hỏi những khoản tiền luật sư rất lớn và kéo dài dai dẳng đến mức trong nhiều trường hợp đã nảy sinh khuynh hướng “dàn xếp ngoài tòa” để chấm dứt thưa kiện. Trong những trường hợp như vậy thanh danh các linh mục bị bôi bẩn và các ngài không còn phương thế nào để bảo vệ mình. Nhiều linh mục đã phải hy sinh thanh danh mình hầu tiết kiệm tiền luật sư cho các giáo phận.

Trong lá thư gởi tất cả các linh mục trong tổng giáo phận New York, đề ngày 20/10, Đức Hồng Y hứa sẽ đưa ra hành động thích hợp trước những cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tính dục. Tuy nhiên, Đức Hồng Y vẫn khẳng định rằng tổng giáo phận đã rất công bằng và triệt để trong việc điều tra các cáo buộc giáo sĩ lạm dụng tính dục.

Theo Đức Hồng Y những cáo buộc nặc danh đang gây phương hại cho tổng giáo phận, đặc biệt khi các phương tiện truyền thông khuếch đại các than phiền nêu trong lá thư. Đức Hồng Y viết: “Tình hình này không thể để kéo dài được”.