(Mạc Tư Khoa).
Đức Hồng Y Dioniggi Tettamanzi
Hôm thứ Năm 28/9/2006, Đức Hồng Y Dioniggi Tettamanzi, Tổng Giám Mục Milan đã đến Mạc Tư Khoa bắt đầu chuyến viếng thăm chính thức Giáo Hội Chính Thống Giáo Mạc Tư Khoa theo lời mời của Thượng Phụ Alexis II.

Theo Radio Vatican, chuyến viếng thăm này khẳng định những tiến triển trong quan hệ giữa tổng giáo phận Milan, Italia với tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa. Trong những năm gần đây số tín hữu Chính Thống Giáo Nga đã có chiều hướng tăng lên rõ rệt tại Milan. Quan hệ của tổng giáo phận Milan với các tín hữu Chính Thống Giáo Nga được xem là “rất thân ái”.

Trong cuộc viếng thăm kéo dài cho đến ngày 3/10, Đức Hồng Y Tettamanzi sẽ có dịp thăm viếng các địa điểm quan trọng của Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga. Hôm 2/10, Đức Hồng Y sẽ có cuộc gặp riêng với Thượng Phụ Alexis II tại tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa.

Chủ tịch ủy ban Đối Thoại Đại Kết của Hội Đồng Giám Mục Italia, Đức Cha Vincenzo Paglia cũng cùng đi với Đức Hồng Y Tettamanzi trong chuyến viếng thăm này.