Ngài tiếp Tân Đại sứ Bỉ

VATICAN 31/10/2002 (Zenit. org). - Đức Giáo hoàng II cảnh cáo về những nguy hiểm làm chết yêm dịu, khi ngài tiếp kiến tân đại sứ Bỉ tại Vatican. Nước Bỉ là nước thứ hai, sau Netherlands, hợp thưc hóa kiểu giết người này.


Hôm nay trong bài phát biểu của ngài với nhà ngoại giao chuyên nghiệp Benoit Cardon De Lichtbuer, 60, Đức Thượng tế nói con người, "được Chúa dựng nên và được kêu gọi chia sẻ trong sự sống thần linh của Người, luôn luôn là ở tại trung tâm tầm nhìn Kitô hữu về thế giới và đó là lý do tại sao Giáo hội tôn trọng và bênh vực sự sống. "

Ðức Thánh Cha hỏi "Làm sao Giáo hội có thể làm thinh sự âu lo to lớn và sự khiển trách của mình trước những luật pháp vừa được bỏ phiếu chấp thuận trong các nước khác nhau hợp pháp hóa sự làm chết êm dịu cách tích cực?"

"Trong một xã hội, trong đó quá thường chỉ xem sức khoẻ tốt và sự sinh lợi lộc mới có giá trị, thì cần thấy những kẻ yếu óm hay những người sắp kết thức sự sống , bằng con mắt khác, cách riêng, bằng cách áp dụng và phát triển sự chăm sóc giảm đau cho tất cả bệnh nhân mà hoàn cảnh đòi hỏi phải vậy".

Ðức Giáo Hoàng giải thích việc chăm sóc này "có thể làm giảm đau và nâng đỡ trong phẩm giá những người sắp chết".

"Sự công nhận đặc tính linh thiêng và sự bất khả xâm phạm của mọi nhân vị, do Đấng Tạo hóa trao ban cho, trên thực tế, là sự bảo vệ duy nhất chống lại bất cứ sự vi phạm nào đến phẩm giá của họ.

Ngài nói thêm: "Một xã hội muốn liều thách đố những nguyên lý này, sẽ làm cho mình mắc phải những nguy hiểm trầm trọng hơn, cách riêng, làm cho quyền các nhân vị và những giá trị cơ bản tùy thuộc mà thôi vào sự đồng thuận, luôn thay đổi. "