Tân Đại sứ Bỉ cạnh Tòa Thánh đã trình quốc thư của ông lên Đức Giáo Hoàng cùng với lời chào:

"Xin dâng lên Đức Thánh Cha những tình cảm trìu mến của bệ hạ chúng tôi, vua Philip và hoàng hậu Matilde".

Tháp tùng cùng ông Bruno Nève de Mévergnies là các thành viên của phái đoàn đại sứ và gia đình ông. Bốn cô con gái của ông, mỗi người tặng cho Đức Giáo Hoàng một hoa hồng trắng. Mặc dù đứa bé nhỏ nhất quá nhỏ phải được dỗ dành một chút. Đức Thánh Cha hỏi bé: "Con sẽ tặng hoa cho Đức Giáo Hoàng chứ?"

Những đứa trẻ tỏ ra rất ngoan trong suốt cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và thích nghi với các nghi thức chính thức như khi sắp xếp để chụp ảnh. Chúng là những ngôi sao của cuộc tiếp kiến.