Thánh Thần Chúa ở cùng Đức Kitô trước và sau bốn mươi ngày chay tịnh. Sau đó Ngài cảm thấy đói. Ma quỉ đến cám dỗ Đức Kitô ba lần. Mục đích ma quỉ cám dỗ là đừng vâng lời Chúa Cha nhưng sống theo í riêng mình. Đức Kitô làm Vinh Danh Chúa Cha bằng cách vâng phục và sống đẹp lòng Chúa Cha. Bằng cách đó Đức Kitô chiến thắng ma quỉ trong mọi cơn cám dỗ. Nguồn gốc sảo quyệt đến từ ma quỷ. Chúng là cha của dối trá, gian manh, lừa gạt, gian lận, phỉnh gạt người khác.

Chúng ta không rõ Đức Kitô có thể nhịn ăn thêm được bao lâu nữa, nhưng biết rõ sau bốn mươi đêm ngày, tinh thần Ngài vẫn trong sáng; Ngài vẫn sung sức, tự mình leo đỉnh nóc đền thờ. Đức Kitô ba lần dùng Kinh Thánh chặn họng ma quỉ. Ngài dùng chính kinh nghiệm bản thân dậy môn đệ chống lại các cơn cám dỗ. Đó là hết lòng tin cậy và dựa vào sức mạnh Lời Chúa. Lời Chúa là vũ khí tuyệt hảo, có sức mạnh đánh bại mọi cám dỗ ma quỉ. Ma quỉ cám dỗ Đức Kitô ba lần, Đức Kitô ba lần dùng Lời Chúa đáp trả chúng. Cả ba lần Đức Kitô đều dùng sách trong Cựu Ước đáp lại chúng. Điều này xác định bộ Ngũ Kinh trong Cựu Ước chính là Lời Chúa, đồng thời xác định giáo huấn của luật Môisê.

Hầu như mọi cám dỗ ít nhiều đều chung một phương thức. Thứ nhất, ma qủi gieo sự ngờ vực về lòng Chúa xót thương. Thứ hai, mọi cám dỗ đều dính dáng đến danh vọng, quyền lực, tiền tài và thứ ba là lời hứa cho lợi nhuận ngay tức khắc. Thứ tư, mọi cám dỗ đều ngầm mang tính gian trá, lừa gạt. Ma quỉ dùng những thứ này như mồi nhử con người hám danh, thích lợi, chuộng vật chất, tin theo chúng. Hai trong ba cơn cám dỗ, ma quỉ tạo sự nghi ngờ, chia rẽ tình nghĩa giữa Chúa Cha và Chúa Con. Đức Kitô đáp trả bằng cách quả quyết Chúa Cha là Chúa của sự thật. Điều này không thể nghi ngờ và cũng không thể chối bỏ. Đức Kitô cũng xác quyết tình yêu vô bờ bến của Chúa Cha, và lòng trung tín Ngài dành cho Chúa Cha không thể lay chuyển.

Kitô hữu cần xác định rõ về điểm này, đó là một khi hoài nghi về lòng Chúa xót thương, người ta sẽ tin vào khả năng chính mình, đặt í mình trên í Chúa và rồi tự mình là chúa của mình, chạy theo dục vọng và lợi nhuận. Câu ma quỉ hỏi Đức Kitô, 'Nếu ông là Con Thiên Chúa'. Chính câu này cho biết ma qủi biết rõ Thiên Chúa hiện hữu. Chúng xác nhận điều đó. Chúng cũng biết Con duy nhất của Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô. Ngài có khả năng làm phép lạ, và khả năng đó vô cùng tận. Chúng đặt nghi vấn với Đức Kitô làm sao chúng tôi biết ông thực sự là Con Thiên Chúa, hay chỉ là một người trá hình nhận danh. Khi nêu ra giả thuyết trên ma quỉ tự lừa dối chúng, bởi chúng biết rõ Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Tệ hơn nữa, chúng biết chúng nói dối nhưng vẫn sống đời sống dối trá. Nơi nào đó trong Phúc Âm chúng đã than khóc,

'Hỡi Con Thiên Chúa....Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao?' Mt 8,29.

Qua điều này Kitô hữu biết rõ mọi cám dỗ đều mang mục đích lừa gạt. Ma quỉ thua trong việc gây ngờ vực về sự hiện hữu của Thiên Chúa, nhưng chúng lại thành công gây ngờ vực trong xã hội loài người và ngay trong thời đại chúng ta. Vì thế mỗi lần nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa, Kitô hữu nhớ ngay đến đây là lời cám dỗ ma quỉ dùng để lừa gạt lòng tin của ta.

Cơn cám dỗ thứ ba xác quyết ma quỉ không có khả năng nói thật, bởi bản chất của chúng là gian trá, gian tà, lừa phỉnh. Chúng hứa thưởng Đức Kitô mọi vương quốc thế gian. Thiên Chúa là Đấng tạo lập vũ trụ. Ma quỉ không có khả năng làm điều đó. Làm sao chúng có thể cho những gì chúng không có. Rõ ràng đây là lời hứa trống rỗng. Chúng ta nhớ lại có lần Philatô nói với Đức Kitô là ông ta có quyền tha hoặc giết Đức Kitô. Ngài đáp lại Philatô: ông không có quyền gì trên tôi nếu ở trên không ban cho ông (Gn 19,11).

Mỗi lần bị cám dỗ, học từ Đức Kitô, đặt í Chúa trên í ta. Í Chúa trên hết mọi sự trong cuộc sống và dùng Lời Chúa chống lại cơn cám dỗ, bảo đảm sẽ thành công.

Cơm bánh cần thiết cho cuộc sống pần xác, nhưng cơm no, áo ấm không giúp cho cuộc sống tâm linh. Lời Chúa là sức mạnh, là món ăn nuôi sống đời sống tinh thần, làm giầu cuộc sống tâm linh, và đó là điều con người cần có. Cuộc sống nội tâm giầu mạnh, cuộc sống đó thanh bình, tâm hồn đó trong sáng và con tim đó thanh thản, đồng thời thấy rõ mục đích cuộc sống. Câu trả lời thứ hai, Đức Kitô nói ma qủi phải thần phục Thiên Chúa, và thần phục một mình Ngài bởi Ngài là Thiên Chúa thật, Thiên Chúa của sự sống. Điều này cũng thức tỉnh kẻ tin theo ma qủi hãy tỉnh táo đừng tiếp tục để chúng lừa gạt, chạy theo thần tài, danh vọng, vật chất, phục vụ chúng coi chúng như là chúa của họ. Đức Kitô còn nhấn mạnh hơn ở câu trả lời thứ ba khi Ngài nói chỉ có một Thiên Chúa thật là Thiên Chúa đầy yêu thương, từ ái đó chính là Cha của Ngài. Chúa của thần tài, chúa danh vọng, chúa lợi lộc, chức tước, đều là chúa giả tạo. Chính những chúa này cũng chết và kẻ tin, đeo đuổi cũng chết chung với chúng bởi chúng do óc con người chế tạo ra chúng.

TiengChuong.org

Original Deception

The Spirit of God was mysterious with Jesus both before and after his wilderness experience. Jesus fasted for forty days. The purpose of the testing is to glorify God. How? By obeying His Father's will, and defeating the power of the devil; He shows them that God's word has the power to fight against temptation.

After the wilderness experience, the devil knew Jesus was hungry and he tempted him. There is no indication of how much longer He could go without food, but his mind was sharper than ever; and He was robust in climbing up to the top of the temple. Jesus took this opportunity to teach humanity about His Father's will and the power of God's word. The word of God is the ultimate weapon. It is stronger than all of the devil's temptations.

The devil tempted Jesus three times, and each time, Jesus quoted Deuteronomy to answer him. In quoting the Old Testament verses, Jesus confirms the validity of the Old Testament; and that strengthened Moses' teaching. It seems that most temptations are from a similar mould: they have doubt about the existence of God. They contain vainglory, and the promise of an instant reward. Vainglory and reward are the baits, the devil employs to lure people. Two out of three temptations, the devil casts doubt in Jesus' mind. Jesus affirms His Father's existence. This truth is undeniable. Each time, Jesus announces the bounty of God's love, and His unswayable love for the Father. We need to be crystal clear about this teaching because when doubt creeps in, a person tends to make himself a god; follows his own will, and yearns for vain glory.

In the statement 'If you are the Son of God', the devil admits God exists, and that Jesus is God's Son, whose power is miraculous, and unlimited. The devil knows that Jesus is God's only Son, and yet he pretends to say that he might not be the right one. The devil deceives himself, because elsewhere, he once lamented,

'Jesus, You come to destroy us before time, we know who you are? Mt 8,29

We are sure that all temptations aim to deceive the people. The devil failed to make Jesus doubt the existence of God, but this ploy seems to work well in the modern world. Every time we doubt the existence of God, we know that it is the work of the devil, who casts doubt in our minds about the existence of God.

The third temptation proves that the devil is incapable of telling the truth. He promised to give Jesus all the kingdoms of this world. God creates the world. God owns the world, and yet the devil promises to give God what he doesn't own. He has no right to do so. His promise is an empty promise; because he can't give what he doesn't have. We know God owns the universe, because when Pilate made a claim that he had the power to set him free. Jesus told Pilate.

'You would have no power over me if it were not given to you from above Jn 19,11'.

Each time we are tempted, we need to learn from Jesus. Put God as our first priority in life, and use God's word for inner strength.

Bread provides food for our physical needs, but not for our spiritual life. The word of God enriches our spiritual life, and that is our real need. When we are fed with God's word, we are truly alive, and happy, and understand the purpose of life. His second answer, Jesus told the devil he must submit, and worship the true and living God. Jesus made it even clearer when he told him and his followers that they worship false gods; namely the god of wealth, power, and fame, and being a god of their own. Jesus warns us that there can't be two, but only one true and living God, and that is His Father. All other gods are man-made gods.